TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
2 Şubat 2022 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 2 Şubat 2022

Toplantı Sayısı   : 57

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN,  Ahmet Avni ATAYOL, Özge ERGEN GÜVENÇ

 

Karar: 435

Mersin  Şubemizin; 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen  3. Olağan Genel Kurulu ardından,

Seçilen Şube Yönetim Kurulu`nun  görev dağılımının Birimlerimize bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ASİL                                                                                                                   YEDEK                      

Başkan                 Sinan CAN (8827)                                                         Nazım Gören (14949)

Sekreter              Yakup Berkay IŞIK(14569)                                           Zeki ALTUN (11170)

Sayman Şeyda TÖP (11973)                                                                     Aslıhan GÜCEK (2632)

Üye                      Yasin ÖZAY(9489)                                                         Gülşah ALBAYRAK (6155)

Üye                      Elif DEMİR (12044)                                                       Şafak BULU (7492)

Üye                      İlkay APAYDIN (9381)                                                 Emine Sultan SANRI (14719)

Üye                      İhsan Salman      (14669)                                             Emre TÜTÜNCÜ (14922)

 

Karar: 436

Samsun  Şubemizin;  22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurulu ardından, seçilen Şube yönetim Kurulu`nun görev dağılımının Birimlerimize bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

                    

ASİL                                                                                                   YEDEK

 Başkan    : Kübra KÜÇÜK (7861)                                         Tolga EREL (4580)

 Sekreter  : Deniz ÖZDOĞAN (10205)                                 Enes YİĞİT (15613)

Sayman  : Derya Nur DENİZ (12315)                                  Taylan SALMAN (2813)

Üye                    : Neslihan SARAÇ (1181)                            Elçin İNCEOĞLU (12316)

Üye                    : Nadir ŞİMŞEK (6526)                                 Nuri Can ERSİN (10160)

Üye                      : Erdal KAHRAMAN (7919)                        Ahmet Emin GENÇOSMANOĞLU(14757)

Üye                     : Sükut ANIL (15070)                                  Özcan ÇOLUK (3688)

 

 

Karar: 437

Diyarbakır  Şubemizin;  22-23 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2. Olağan Genel Kurulu ardından, seçilen Şube yönetim Kurulu`nun görev dağılımının Birimlerimize bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ASİL                                                                                                   YEDEK

Başkan    :        Recep SEYKAN                                               Canfidal BOLDAŞ

Sekreter :          Nujiyan YILDIRIM                                         Ercan PADİR          

Sayman:          M. Resul ALMASTAŞ                                       Feyat AZİZOĞLU

Üye:                 Ruhat AVAĞ                                                    Elif ÖZEK 

Üye:                 Zeki DOĞRU                                                    Dicle ÇİÇEN

Üye:                  Sadettin KILIÇ                                               Fatma AKGÜN       

Üye:                  Yadigar AYVERDİ                                           Fesih ATKU                      

 

Karar: 438

2022 yılı Büro Tescil Belgesi yenileme işlemlerinin  28 Şubat 2022 tarihine kadar uzatılmasına,  Şubat ayında yapılan başvurularda gecikme ücreti alınmamasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 439

İzmir Şubemizde görev alan Ayşegül GÜDER`e  ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ve ikramiye alacakları hesaplanarak toplamda 31.169.25 TL ödeme gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 440

30/01/2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve Bazı Alanların Yayla Alanı Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Ekli Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına" ilişkin 3461 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız davada Danıştay 8. Dairesinin red kararı verilmesi üzerine itiraz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 441

Av. Hülya YILDIRIM`la devam eden hukuk müşavirliği sözleşmesinin 2022 yılı için yenilenmesine, hizmet karşılığı 2.750 TL aylık ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 442

T.C. Karşıyaka Belediye Başkanlığı İle Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Eylem Planı (SECAP 2020) Hazırlanmasına İlişkin Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında; İzmir Şubemizin proje yürütücüsü olarak görev aldığı KARBEL SECAP 2021 sürecinin  18.01.2022 tarihinde Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısı ile tamamlanması üzerine proje teknik uzmanı olarak görev alan üyemiz ...........`a  kalan hizmet bedeli karşığılı olarak 4200 TL ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

18.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 282