TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
19 Mart 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 19 Mart 2021

Toplantı Sayısı   : 017

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 213

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu`nda Diyarbakır Bölge Temsilciliğimizin Şube olmasına dair alınan karar gereği Diyarbakır Bölge Temsilciliğimizin kapatılarak Şube kuruluşu ile ilgili işlemlerin başlatılmasına;

Şube kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek, 1. Olağan Şube Genel Kurulu süreci ile ilgili olarak il/ilçe seçim kurulu nezdinde gerekli işlemler dahil tüm işlemleri yürütmek ve Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere; kapatılan Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri Canfidal BOLDAŞ (6837) , Fatma AKGÜN (12708), S. Zeki ASLAN (6209), Ercan PADİR (6879), Feyat AZİZOĞLU (6948), Zozan KETENALP (12357) ve Nujiyan YILDIRIM (13956) ‘ın Şube Geçici Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 214

TMMOB tarafından 15 Mart 2021 tarihli ve 383 sayılı yazı ile iletilen; TMMOB 45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis Mimar Şehir Plancıları Özlük Hakları Çalışma Grubunun çalışma programının oluşumuna ve eldeki verilerin toplanmasına hizmet etmesi amacıyla, Çalışma Grubu toplantısında alınan karar gereği, aşağıda bilgileri istenilen konulara ilişkin bilgi, görüş ve önerilerin Odamız tarafından hazırlanarak  Birliğimize iletilmesi talebi üzerine,  Birimlerimiz tarafından  aşağıda yer alan konulara ilişkin bilgi, görüş ve önerilerin 26 Mart 2021 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletmelerinin talep edilmesine, genel bilgilerin ise Oda merkezimiz tarafından cevaplandırılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİLER:

1.      Kamu çalışanları komisyonunun olup olmadığı, varsa yürüttükleri çalışmalar ve önerileri,

2.         Kamuda çalışan üyelerinizin Odaya yansıyan sorunları hakkında bilgi,

-       Liyakat,

-       Ücret politikaları,

-       Yetki/kadro sorunları,

-       Kurumlarda istihdama ilişkin sorunlar,

-       Alımlarda yaşanan sorunlar,

-       OHAL-KHK mağduriyeti

-       Diğer ..

 

Karar: 215

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonumuzun 01.03.2021 tarihli toplantısında alınan, Atıksu Arıtma Tesislerinde İş Güvenliği konulu kılavuz/rehber çalışmasının başlatılması kararı doğrultusunda; Birimlerimiz tarafından, Atıksu Arıtma Tesislerinde İş Güvenliği konulu kılavuz/rehber çalışmasına katkı sunabilecek aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin ve İzmir Şubemizin yazısının değerlendirilmek üzere İSG komisyonumuza iletilmesine karar verilmiştir.

Konya: M. Selma GENÇ

Diyarbakır: Ömer Faruk FİDAN

İzmir: Şahin HAMARAT, Müge BAĞIRGAN

Ankara: Türkay DÜZGÜN, Yusuf GÖKGÖZ

 

Karar: 216

Odamız Teknik Değerlendirme Komisyonunda, Birimlerimiz tarafından önerilen ve aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin yer almasına karar verilmiştir.

Atık Yönetimi:  Merve YEŞİLDAĞ, Kübra KÜÇÜK, Elif ÖZEK, Gökhan TİLKİ, M. Akif BİLDİRİCİ

ÇED: Senem Üstün KURNAZ, Ercan PADİR, Murat SANCAK, Ali MÜLAYİM, Songül ÖZTÜRK, Mehmet KÖKLÜ, Ülkü EMER

Su ve Atıksu: İlker APAYDIN, Nadir ŞİMŞEK, Fatih AKÇETİN, Taner ALKAY, Kürşad BAŞDEMİR, Selim BAYER, Emine Banu EKİZ,  Ahmet Dursun KAHRAMAN,  Levent MORGİL, Selahaddin BEYAZ, Ethem KARADİREK,  Engin DEMİRCİ

Katı Atık: M. Akif BİLDİRİCİ,  Kutay ERUL, Hakan AYDIN

İklim Değişikliği:  Sinan CAN, Murat ÖZÇELEBİ, Ece YAVUZSOY,  Funda ZAİM, Hulkiye AKGÜN

Enerji: Kübra KÜÇÜK, Zozan KETENALP,  Begüm BAY, Murat ÇELEBİ, İlyas YAYLAGÜL, Tevfik BASMACI

Geri KAZANIM:  Eda ALABAŞ, Kübra KÜÇÜK, Nujiyan YILDIRIM, Zeynep SOYER,  Ayşegül KILINÇ, Ali ÇİFTÇİ, Ümit YALÇIN, Çiğdem TEBER

 

Karar: 217

15. Dönem Denetleme Kurulumuzun 1. Denetlemeleri sonucunda hazırlanan İzmir Şubemize ait denetleme raporuna ilişkin olarak, anılan Şubemiz tarafından gönderilen değerlendirme yazısının Oda Denetleme Kurulumuza iletilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 218

Oda Denetleme Kurulumuzun 11.03.2021 tarihli yazısı ile; Birimlerimiz tarafından 2021 yılı Ocak ayına ilişkin olarak iletilen evraklar üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda tespit edilen;

-        Birimlerden evrakların tam olarak gönderilmemesi; karar defteri, demirbaş defteri, faaliyet raporu ve tahmini bütçelerde eksiklikler bulunduğu,

-        Evraklarda karmaşa ve düzensizlik olduğu,

-        Temsilciliklerimiz tarafından gönderilmesi gereken mali raporlarda aksama olduğu, 

-        Ayrıca  pos cihazı ile ile çekilen ödemelerde tahsilat makbuzu kesilmesi konusunda farklı uygulamalar bulunduğu ve uygulamanın ortaklaştırılması gerektiği

hususları Oda Yönetim Kurulu`nun değerlendirilmesine sunulmuştur.

Denetleme Kurulumuz tarafından iletilen konuların Birimlerimize iletilerek gereken hassasiyet ve özenin gösterilmesinin istenmesine, ayrıca her birimimiz tarafından pos cihazı ödemelerinde tahsilat makbuzu kesilmesi için bilgilendirme yapılmasına karar verilmiştir.

 

Karar: 219

Ankara Şubemizin 16.12.2020 tarihinde yapılan demirbaş sayımında kullanılmaz durumda olduğu tespit edilen ve aşağıda sayılan demirbaşların terkin edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

2 adet askılık; … adet harici disk; … adet hoparlör; … adet Mouse; … adet koltuk; … adet vantilatör

31.03.2021 00:00
Okunma Sayısı: 241