TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
18 Eylül 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 18 Eylül 2021

Toplantı Sayısı   : 40

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 352

Oda Genel Merkezi tarafından hazırlanan  üye aidatları kapsamında raporlama çalışması incelenerek,  5 yıl ve üzeri aidat yükümlülüğü bulunan üye listelerinin Birimlerimize iletilmesi, Birimlerimizden tarafından ise aidat tahsilatının gerçekleştirilmesi amacıyla üyelerimizle görüşme gerçekleştirilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 353

Hukuki süreci devam eden  üyelerimize, yapılandırmadan faydalanmaları amacıyla Oda Genel Merkezimiz tarafından e-posta bildirimi gerçekleştirilmesine, Birimlerimize sözkonusu üye listelerin iletilerek , hukuki süreci devam eden üyelerimiz ile birebir iletişime geçilmesi , yapılandırma hususunda bilgi aktarılarak faydalanmalarının  sağlanması amacıyla görüşmelerin gerçekleştirilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 354

26.08.2021 tarih ve 2021.ÇMO.GM.0500 sayılı yazı ile Birimlerimize iletilen;  İstanbul Şubemiz sekreteryalığında gerçekleştirilecek olan; 14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi için yapılacak olan sponsor görüşmelerinin takibi açısından kolaylık sağlanması amacıyla, Birimlerimiz tarafından takip çizelgesinin  doldurularak her hafta Salı günü Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebimize herhangi bir dönüş yapılmaması sebebiyle;

Kongremizin 9-10-11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olması sebebiyle, Birimlerimiz tarafından sponsorluk görüşmelerinin ivedi olarak başlatılması ve her hafta takip tablosunun işlenerek Oda Merkezimize iletilmesi konusunda hatırlatma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 239