TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
18 Ağustos 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 18 Ağustos 2021

Toplantı Sayısı   : 35

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: İlden KİBAR, Ahmet Avni ATAYOL, Özge ERGEN GÜVENÇ

Karar: 328

16 Ağustos 2021 tarih ve 1297 sayılı TMMOB`nin yazısı ile TMMOB Yönetim Kurulu`nun 15 Ağustos 2021 tarihli ve 17 Karar Numaralı toplantısı ile TMMOB Kadın Kurultayının 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenmesi kararı alındığı tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu kararın Birimlerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 329

17 Ağustos 2021 tarih ve 1299 sayılı TMMOB yazısı ile TMMOB Afet Sempozyumu Taslak Programı`nın incelenerek görüş ve önerilerimizin iletilmesinin bildirilmesi üzerine aşağıda yer alan Oda görüşümüzün Birliğimize iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Afet Sempozyumu Taslak Programı Görüşü:

Afet Sempozyumu Taslak Programı kapsayıcılığı, bütüncül bakışı anlamında olumlu değerlendirilmiştir. Fakat kapsamındaki "Afetlerin Çevresel Etkileri" başlığının üst başlık olarak ele alınması gerektiği düşünülmektedir.

Bununla beraber, sonrasında yeni isimlerin de eklenebileceği olasılığının yanı sıra sempozyumda konuşmacı olarak aşağıda yer alan isimlerin eklenmesini önerilmektedir;

          • "Bir Politika Aracı Olarak Afetler" ya da "Politikanın Kararı Olarak Afetler" başlığı altında Ahmet Dursun KAHRAMAN` ın,

          • "Afetlerin Çevresel Etkileri" başlığı altında Prof.Dr. Seval SÖZEN ve Doç.Dr. Örgen  UĞURLU

• "Afet Türlerine Göre Tehlike ve Risk Belirleme" başlığı altında Ass.Prof.Dr. Serkan GİRGİN

Karar: 330

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte; Çanakkale İli Bayramiç ilcesi Hacıbekirler Köyü Mevkiindeki Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi Tarafından Yapılması Planlanan 87513 Ruhsat Numaralı bakırocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi projesi ile ilgili olarak "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının; öncelikle yürütmesinin durdurulması, ardından iptaline karar verilmesi ve yargılamanın duruşmalı yapılması talebi ile dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 227