TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16 Şubat 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 16 Şubat 2022

Toplantı Sayısı   : 59

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN,  Ahmet Avni ATAYOL, İlden KBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 450

TMMOB tarafından gönderilen 4 Şubat 2022 tarih ve 171  sayılı yazı ile Ereğli Çevre Platformu tarafından geri dönülemez çevresel zararlar verme riski yüksek olan tesislerin TMMOB bünyesinde oluşturulacak uzman bir ekip tarafından incelenmesi, tesislerin çevre ve halk sağlığı açısından değerlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu ile beraber yürütülecek çalışmalara ilişkin oluşturulan TMMOB Komisyonunda  yer almak isteyen Oda temsilcilerinin adı-soyadı ve iletişim bilgilerinin Birliğimize iletilmesi belirtilmiştir.

Odamız adına komisyonda yer almak üzere;  ALİ ÇİFTÇİ , ENGİN USLUBAŞ, ABDULLAH TOKSOY,AKAN ÇELİK, OLGAÇ SÜRMELİHİNDİ , HAKAN TANYERİ ve SERHAT TANYERİ`nin isim ve iletişim bilgilerinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 451

Eğitmen ve katılımcı ücretlerinin 2022 yılı için güncellenmesi maksadıyla Birimlerimizden gelen görüş ve öneriler görüşülerek genel olarak %30 oranında artış yapılmasının uygunluğuna, aynı eğitimi veren diğer oda/kuruluş eğitim ücretleri ile uyumu sağlanmış olan eğitim ücretlerinin birimlerimize iletilmesine, henüz uyumu sağlanamayan eğitim ücretlerinin ise ilerleyen süreçte iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Karar: 452

Oda Genel Merkez ve birimlerimizin telefon hatlarının merkezi olarak yönlendirilebilmesi adına il plakalarının eklenmesinin verimliliği arttıracağı önerisinin uygunluğuna ve gerekli çalışmaların yürütülerek 30 Mayıs 2022 tarihine kadar çalışmanın tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 453

Bursa Şubemiz tarafından Odamız resmi yazışmalarında da kullanılan logonun görünümünün değiştirilmesi önerisinin uygunluğuna ve gerekli çalışmaların yürütülerek 15 Mayıs 2022 tarihine kadar çalışmanın tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 454

ÇED Hizmetleri ve Çevre Danışmanlık sektörüne yön verecek yeterlik çalışmasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) bünyesinde yürütülmesi değerlendirilerek bu çalışmaların;  ÇED Hizmetleri ve Çevre Danışmanlık sektörünün geleceği için son derece önemli olduğu, ilgili mevzuat kapsamında yapılabilecek değişikliklerde ÇŞİDB` ye görüşlerimizi bildirmek açısından önem arz ettiğideğerlendirilerek; konu ile ilgili çalışma başlatılması maksadıyla Birimlerimizden görüş ve önerilerin talep edilmesi nihayetinde; yol haritasının belirlenerek görüşme, toplantı vb. organize edilmesine, bu çerçevede konunun;  Birimlerimiz tarafından sektörde çalışan üyelerimizden de katkı alınarak değerlendirilmesi ve konuya ilişkin görüş, öneri ve Bakanlıkla gerçekleştirilecek temaslarda öne çıkarılması istenen gündem başlıklarının belirlenerek Oda Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 455

Odamız çalışanlarına yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin alınması hizmeti için alınan üç teklif değerlendirilerek DETAM  Şirketler Grubu- Seçim OSGB ‘den 24 kişi için 8 saatlik eğitim hizmeti, 3 gün saha çalışması 20 gün raporlama, acil durum planı hazırlanması karşılığında 2.700 TL +KDV ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 456

26-27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek olan 16. Olağan Genel Kurulumuz için salon ve konaklama işlemleri için düzenlenecek sözleşmelere imza atması için Oda İdari Müdürü Tülay KOÇ`a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 457

7429 sicil numaralı üyemiz Rüstem DURSUN tarafından 19.01.2022 tarihli dilekçe ile Nisan 2020 itibariyle işten çıkarıldığı sonrasında açık kalp ameliyatı geçirdiği için tekrar çalışmasının mümkün olmadığı, maddi kaynaklarını tedavi süresince yitirdiğini bildirmesi sebebiyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi gereğince üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 458

Aşağıda isim ve sicil numaraları verilen üyelerimizin istifa talepleri incelenerek gerekli koşulları yerine getirdikleri görüldüğünden istifalarının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8300      BURCU SERİN

482        GÜNAY YILDIZ TÖRE

12976    NURGÜL ATAY DAĞ

6668      BURÇİN ÖZKAN

7429      RÜSTEM DURSUN

14350    RAMAZAN ÖZDEMİR

13983    İLKER ÇEVİKEL

8846      MERVE HARASLI

 

Karar: 459

Tez Koop İŞ sendikası tarafından 14.02.2022 tarih ve 19.1/762 sayılı yazı değerlendirilerek 193 sayılı kanunun 32. Maddesinde düzenlenen ve 27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) nın Gelir Vergisi Tebliği doğrultusunda yürürlükten kaldırılan Asgari Geçim İndiriminin 2021 yılı Aralık ayı için belirlenen tutarları, işçilerin medeni durum ve çocuk sayısı göz önüne alınarak 01.02.2022 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerine eklenerek uygulanması için ek protokol yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir. 

18.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 344