TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16 Şubat2021 tarihli OYK toplantı kararları Toplantı Sayısı  013

Toplantı Tarihi   : 16 Şubat  2021

Toplantı Sayısı   : 013

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

Karar : 171

Harran Üniversitesi tarafından açılan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi  ihalesinde Çevre Mühendisi meslek disiplininin belirtilmemesi sebebiyle Oda olarak itiraz edilmesi, idareden gelen cevabın beklenerek olumsuz dönüş alınması nihayetinde Kamu İhale kurumuna başvuru yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 172

Bir önceki toplantıda alınan, OYK toplantılarının her hafta Salı günü toplanması kararının Çarşamba günü olarak değiştirilmesinin uygunluğuna,

Karar: 173

12 Şubat 2021 tarihli OYK toplantı 153 nolu karara istinaden Atıksu Arıtma Tesisi eğitimlerine yönelik olarak 19 Şubat 2021 tarihinde Oda merkezi olarak 09.30 da çevrimiçi basın açıklaması gerçekleştirilmesine, birimlerimize de bilgi verilerek kendi yerellerinde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirmelerinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 174

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2021 tarihli yazısı ile; Ordu- Giresun- Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyıl Alanları Planlaması işinin ihale edilmiş olduğu ve çalışmalara başlanıldığı, plan çalışmasının doğru ve güncel kurum verileri doğrultusunda yürütülerek sağlıklı ve uygulanabilir plan kararlarının oluşturulması amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen planlama çalışmasında değerlendirilmek üzere bilgi-veri ve belgelere ihtiyaç duyulduğu, bütünleşik kıyı alanları plan çalışmaları hakkında bilgilerin bulunduğu sunumun (Ek-1) incelenerek, 1/200.000 Ölçekli Topografik Harita (Ek-2) ve KMZ dosyasında (Ek-3) sınırları gösterilen alan içerisinde  kalan ve veri listesi (Ek-4) çerçevesinde görüşümüzün Bakanlığa iletilmesi talebi üzerine; Samsun Şubemiz ve Trabzon Bölge temsilciliğimiz tarafından gerekli incelemelerin gerçekleştirilerek Oda Genel Merkezine görüş bildirilmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 175

Sağlık Bakanlığına iletilen aşılama sürecinde önceliklendirilme talebimize yönelik olarak bakanlığın cevabi yazısında belirtilen il halk sağlığı müdürlükleriyle iletişime geçilerek liste iletilmesi konusunda yönlendirilme yapılması üzerine Birimlerimize konu hakkında bilgi verilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 176

KHK lı üyelerimize yönelik olarak TMMOB tarafından yargısal süreç için son başvuru tarihinin iletilmesi üzerine birimlerimize ve üyelerimize bilgilendirme yapılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 177

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nin kiraladığı Reşat Bey Mah. 62006 Sok. No:13 Görmüş Apartmanı Kat:3 No:3 adresinde bulunan daire ve meskenin müştemilatının maliki Necmettin Görmüş vefat ettiğinden, yeni dönemde kira bedelinin ödeneceği muhatabın bilinmemesinden kaynaklı olarak Tevdi Mahalli Tayini Davası açmak gerekmiştir. Kira sözleşmesi, Adana Şubesi adına düzenlendiği için TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi iş bu davayı açmaya yetkilendirilmiştir.

Karar:178

24 Kasım 2020 tarih ve  1730 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Enerji Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Enerji Çalışma Grubu nda yer alacak Oda temsilcimizin  6359 sicil numaralı üyemiz Halil Korutürk ÖZCAN olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 179

Aşağıda isim ve sicil numaraları yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek gerekli koşulları yerine getirmediklerinden dolayı istifa taleplerinin red edilmesine karar verilmiştir.

....... sicil numaralı üyemiz ........,

....... sicil numaralı üyemiz ........,

....... sicil numaralı üyemiz ........,

....... sicil numaralı üyemiz ........,

03.03.2021 00:00
Okunma Sayısı: 291