TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16 Mart 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 16 Mart 2022

Toplantı Sayısı   : 62

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN,  Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 471

Antalya Şubemizde teknik personel olarak  çalışan Dİla PIRTI`nın istifa talepli dilekçesi değerlendirilerek istifasının kabulüne, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ve ikramiye alacakları hesaplanarak ödeme gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 472

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından iletilen yazı ile; 2022 yılı Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan ve detayları Kongre Düzenlme Kurulu ile belirlenecek olan TMMOB 7. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinde Odamız adına görev alabilecek üyelerimizin iletilmesi talebi üzerine; Teoman Dikerler , Esra GÜRHAN BOZYAZI DAYLAN, Hasan SARPTAŞ ve Önder KALAY isimli üyelerimizin bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 473

Bursa Şubemiz tarafından eğitim salonu  talebi değerlendirilerek talebin uygunluğuna, personel talebinin bir sonraki dönem OYK tarafından değerlendirilmesine, laptop talebinin ise diğer birimlerimizden gelen taleplerle birleştirilerek toplu olarak karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 474

Av. Fethi ALGAN ve Av. Gülşah DENİZ ATALAR ile Odamız arasında olan sözleşme hükümlerine uygun olarak aylık bilgilendirme yapılmadığından mutabakat bilgilerinin iletilmesi için ihtarname çekilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 475

16 Olağan Genel kurul esnasında ve Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde görevliler için  öğlen yemeği hizmeti için KARÇAL firmasından hizmet alınmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 476

Aşağıda isim ve sicil numaraları bulunan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek gerekli koşulları yerine getirmiş oldukları görüldüğünden istifa taleplerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

10107    İDRİS ÜNAL

7322      ÖZLEM İNOĞLU

5592      ERMAN TOLGA BAYRAK

1981      MUSTAFA ALBAYRAK

9349      AYŞE SEVAL PALTEKİ

14842    SENA ÇELİK

8322      CESİM AKDAĞ

2027      ELÇİN TAVANCI

14162    ZELİHA KILDIR

13180    SEVDİYE BAŞAK TURGUT

6204      CEMİL YILDIRIM

Karar: 477

Aşağıda isim ve sicil numarası yer alan üyemizin istifa talebi incelenerek geekli koşulları yerine getrimemesi sebebiyle istifa talebinin red edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

.......... 

18.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 221