TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:030 20 Ekim 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 20 Ekim 2022

Toplantı Sayısı: 30

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 220

Demet ELMA dosyası hakkında Onur Kurulu`nun verdiği kararın TMMOB Yüksek Onur Kurulu`na bilgilendirme amaçlı gönderilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 221

Aşağıda sicil numarası ve isimi yer alan üyemizin istifa talebi incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmesi sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…..

………  …………

 

Karar: 222

9804 sicil numaralı üyemiz …..  …… , 6285 sicil numaralı üyemiz …… ……. ve 5450 sicil numaralı üyemiz ……. ……… tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 223

12864 sicil numaralı üyemiz ……. …….. tarafından Odamıza iletilen üye aidat muafiyet dilekçesi incelenerek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi; "Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO Yönetim Kurulu yetkilidir" gereğince Odamıza başvuruda bulunan 12864 sicil numaralı üyemiz …… ……..`ın dilekçesinde belirtilen tarihlerde yaşamış olduğu hastalık, işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Sedat BAŞARIR

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye


Karar: 224

Üyelik birimi tarafından``FR.UYL.014- EMEKLİ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME, FR.UYL.015- FARKLI MESLEK ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME, FR.UYL.017- KAMUDA ÇALIŞAN ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME, FR.UYL.018- SAĞLIK DURUMU GEREKÇELİ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ ve TAAHHÜTNAME, FR.UYL.020- ÜYELİK İSTİFA FORMU, PR.UYL.003- Üyelik İstifa İşlemleri Prosedürü`` KYS dokümanlarında yapılan revizyonlar incelenerek uygunluğuna ve ``FR.UYL.016- İŞSİZ ÜYE İSTİFA DİLEKÇESİ VE TAAHHÜTNAME`` formunun iptalinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 225

Asena Beauty Design güzellik merkezinin Odamızın Ankara`daki üyelerimize indirimli olarak hizmet sunmak talebi incelenerek uygunluğuna ve protokol yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Sedat BAŞARIR

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye

09.11.2022 00:00
Okunma Sayısı: 353