TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:028 06 Ekim 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 6 Ekim 2022

Toplantı Sayısı: 28

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 205

Çevre Mevzuatı Eğitim Talebinin (Genel Merkezin Çevre Mevzuatı ile İlgili Genel Bilgilendirme Eğitim Talebi) uygunluğuna ve eğitimin Merkez personelimiz Cansu Cömert Aksoy`un vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 206

Bursa Şube`nin açacağı SEÖS Bilgilendirme Eğitimi`nin uygunluğuna ve Nedim AKTAĞ`ın eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 207

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemizin, oda adına bankamatik kartı talep etmeye ve kartı teslim almaya Başkan Gökhan TİLKİ ve Sayman Murat Sancak`ın müşterek olarak yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 208

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Konya İl Temsilciliğimizin, oda adına bankamatik kartı talep etmeye ve kartı teslim almaya Temsilci İlker İRİOĞLU ve Temsilci Saymanı Hüseyin Öztaş`ın müşterek olarak yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 209

İzmir Şube`ye başvuru yapan Hüseyin Özdemir isimli çevre mühendisi ile ilgili Oda Yönetim Kurulu`nun talep etmiş olduğu ticaret sicil gazetesi alınmış olup ilk kayıt aidat muafiyetinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 210

Yapılandırma kapsamında; Ödeme yapan üyelerimizin profilinin açılması, Ödeme yapmayan üyelerin icra işlemlerine devam edilmesi, Ödeme yapan üyelere toplu olarak icra dosyalarının kapanma durumunu kendilerinin de kontrol etmeleri gerektiği hakkında e-posta ile bilgilendirme yapılmasına uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 211

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….

………. …………..

…….

………. …………..

…….

………. …………..

…….

………. …………..

…….

………. …………..

 

Karar: 212

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ile EKOLOG Derneği Yönetim Kurulu arasında planlanan protokol talep edilip incelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 213

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Sinan Can`ın 16.Genel Kurul harcama karşılığı para talebi görüşülmüş olup 15. Dönem Yönetim Kurulu`nun almış olduğu karar doğrultusunda yemek ücretlerinin ödenmeyeceğinin birimlere yazılı olarak bildirilmesi üzere ilgili harcamaların muhasebe tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 214

Üyemiz Yusuf Büyükdere`nin HAVA KAZANI VE PARMAKTAN ABAKLARI YERİNE DENGE KAZANI ALTERNATİF HESAPLARI- Hava Kazanı Hesaplarında Excel Programları adlı çalışmasını paylaşılmadan önce bu alanda çalışan bir meslektaşımız tarafından son bir kontrol yapılmasına ve web sitemizde yayınlanmasının uygun olup olmadığının öğrenilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 215

5. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu`nun duyurularının yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 216

Bağfaş Suç Duyurusu-Soruşturma İzni Verilmemesine Dair belgelerin okunarak 10 Ekim Pazartesi günü Av. Hülya Yıldırım`a bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

09.11.2022 00:00
Okunma Sayısı: 255