TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:027 30 Eylül 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 30 Eylül 2022

Toplantı Sayısı: 27

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 191

1614 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Jean Monnet Burs Programı 2023-2024 Akademik Yılı Duyurusu`nun şubelerde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 192

VI. Biyosidal Kongresi`nin (17-20 Kasım 2022, Antalya) duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 193

Yenilebilir Enerji Yerli Ekipmanları Kongresi ve Sergisi`nde Oda logosunun kullanımının uygun olmadığına ancak bildiri sunulmak üzere katılım sağlanacağına dair yazılı dönüş yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 194

Sümer tarafından iletilen güncel eğitim ücretleri ve katılımcı sayıları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar: 195

Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin yol ücretleri ile ilgili talebi değerlendirilip otobüs bileti fiyatı kadar ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 196

Yazılım Değişiklik Planı`nın uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 197

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan revizyonların uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 198

Web sayfasında gerekli güncellemelerin yapılması ile ilgili görev dağılımını sağlaması üzere oda müdürü Ali ÇİFTÇİ`nin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 199

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

……..

……….  ……………

……..

……….  ……………

……..

……….  ……………

……..

……….  ……………

 

Karar: 200

Lüks Çadır Nitelikler Yönetmeliğine dava açılması için Avukatımız Hülya Yıldırım`ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 201

1648 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB Denizcilik Kongresi 2023 için 162 sicil numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Başarır`ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 202

3-4 Kasım tarihlerinde İklim Adaleti Koalisyonu ve Müze Gazhane ile birlikte Uluslararası Ekokırım Sempozyumu`nda paydaş olarak katkı sunulmasına; bu amaçla ses sistemi, simültane tercüme ve sunum donanımlarının gerektiğinde sponsorluk yoluyla temin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 203

16. Dönem Bütçe Uygulama Esaslarında yer alan OYK üyelerinin YK kararı olmaksızın 5000 TL`ye kadar harcama yapabilme yetkisi kararının kaldırılarak;

Oda ihtiyaçları kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler konusunda Oda Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın; 750 TL üstü harcamayı aşan her iş için üç teklif alınması, muhasebe kasasında 1500 TL bulundurulması, harcama yetkisinin tek seferde 750 TL olarak belirlenmesi, ihtiyaçların bu havuzdan sayman üyenin bilgisi dahilinde karşılanması ve yürütme kurulu üyelerinden ikisinin imzasıyla mali raporlara eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 204

16. Dönem Bütçe Uygulama Esasları ‘ÇMO birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan tüm harcamalar OYK onayına sunulacak. 750 TL`yi aşan harcamalarda üç teklif esastır.` şeklinde güncellenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

20.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 229