TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:026 22 Eylül 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 22 Eylül 2022

Toplantı Sayısı: 26

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 179

1532 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB "Medya Okuryazarlığı Eğitim Semineri" 12 Ekim 2022 Çarşamba günü 20:00-22:00`de Odanız tarafından aşağıda tarihi belirlenen Seminere, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Oda Onur Kurulu Üyelerinin, Oda Denetleme Kurulu Üyelerinin ve tüm Oda personelinin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 180

ÇMO Zonguldak Temsilciliği`nin oluşturulması konusunda Kocaeli Şube ile görüşülerek; Temsilciliğe Meral Soyöz, Ezgi Arıcı ve Halenur Karataş`ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 181

1549, 1549-1, 1549-2, 1549-3 evrak numarası ile kaydedilen dokümanlar doğrultusunda; Onur Kurulu`nun hazırlamış olduğu Demet Elma`nın Şikâyet Dosyası Raporu`nun Avukatımız Hülya Yıldırım`a iletilmesine ve son durumun ilgililere bilgilendirmesi hususunda gönderilmek üzere bir yazı hazırlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 182

1589 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Birimlere duyurunun yapılması ve planlanan etkinliklerin 7 Ekim`e kadar Genel Merkez`e gönderilmesinin istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 183

8. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (3-4-5 Mart 2023 tarihlerinde) üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 184

1586 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ‘`Mekânsal Bilgi Teknolojileri Fuarı`nın üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 185

524 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Kurumsal Karbon Ayak İzi (Standardı Çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması) Bilgilendirme Eğitimi açılması talebi oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 186

Kalite Yönetim Sistemi kurulması kapsamında Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı`nın 29 Eylül tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 187

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) AB Projesi kapsamında 40 yaş altı, kadın, maden ve çevresindeki madencilik sonrası faaliyetler için yüksek lisans veya doktora yapan veya bu konuda çalışan veya bu konuda faaliyet gösteren çevre mühendisi uzman ihtiyaç talebinin bir AB projesi olması nedeniyle TMMOB üzerinden de sorgulanmasına ve konuya dair kararın araştırma sonucuna göre alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 188

1555 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; ÇŞİDB ‘`Türkiye`de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi`` ne katılım ile ilgili isim bildirilmeden önce Bakanlık ile görüşülerek toplantıdaki rolün öğrenilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 189

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

……….

………….   …………..

 

Karar: 190

İstifa eden üyelerimize iletilen üst yazının (kargo gönderim bedelleri oldukça yüksek olduğundan İstifa talebi kabul edilmiş üyelerimizin yazıları kargo yerine e-posta yolu ile gönderilmesi) oy birliği ile kabul edilmiştir.

20.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 198