TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:025 15 Eylül 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 15 Eylül 2022

Toplantı Sayısı: 25

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 171

1490 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Zonguldak`ta bir temsilcilik oluşturulması konusunun Kocaeli Şube ile de paylaşıldıktan sonra gündeme alınmasına, oluşacak olan temsilcilik üyelerinin Filyos Komisyonu çalışmalarına katılımlarının sağlanması konusunda çalışma yürütülmesine karar verilmiştir. Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve SÇD İstişare Toplantısı benzeri çalışmaların da oluşacak olan temsilcilik üzerinden yürütülmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 172

Firewall (Güvenlik Duvarı) alımı ile ilgili Çelik Bilgisayar tarafından gönderilen teklif oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar: 173

125 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Samsun Şubenin demirbaş terkininin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 174

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…..

……….  ………….

….

……….  ………….

 

Karar: 175

7844 sicil numaralı üyemiz Yusuf FİDANCI tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçesi incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 176

Erzincan İliç davasında Avukatımız Hülya Yıldırım tarafından suç duyurusuna itiraz yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 177

Temmuz ayında yapılan Siber Saldırıya İlişkin Avukatımız Hülya Yıldırım tarafından suç duyurusunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 178

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün kutlanılması için 19 Eylül Pazartesi günü saat 12.30`da yapılacak toplantıya oda müdürü Ali ÇİFTÇİ`nin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

20.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 323