TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:023 26 Ağustos 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

26.08.2022 (No:23)

 

Karar: 147

Arabuluculuk sürecinde önerilen teklifin çalışanlarımız tarafından değerlendirilmesi sonrasında nihai kararın verilmesine, sürecin olumlu şekilde tamamlanması doğrultusunda gerekli adımların atılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 148

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye


 

Karar: 149

4315     Sicil numaralı Tarık Kotan isimli üyenin muafiyet talebi olması sebebiyle istifa talebi oy birliği ile kabul edilmemiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye


Karar: 150

İzmir Şube ve Bursa Şube`den gelen ve Sümer tarafından da değerlendirilmiş olan öneri yazıları OYK tarafından da değerlendirilmiş ve her bir madde için alınan kararlarla ilgili İzmir ve Bursa Şube`ye cevap yazısı yazılmasına, Sümer yönergesinde de alınan kararlar doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılarak birimlere iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 151

1357 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB bünyesinde oluşturulan ‘`Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu``na 4978 sicil numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Saime Yeşer ASLANOĞLU isminin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 152

Satın alma birimi tarafından alınan teklifler değerlendirilmiş olup Çelik Bilgisayar firmasının vermiş olduğu teklif üzerinden Genel Merkez personelinin kullanımı için 2 adet bilgisayar alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 153

1403 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Tülay Koç tarafından açılan dava kapsamında söz konusu alacaklarının 3 taksit halinde ödenmesine, işe iade davasında ise Müdür pozisyonu için Çevre Mühendisi olması şartının belirtilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye


Karar: 154

Bolu ve Zonguldak illerinde temsilcilik açılması için Kocaeli Şube ile görüş alışverişinde bulunulması ve temsilcilik açılabilmesi hususunda şartların araştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 155

1301 sicil numaralı Örgen UĞURLU`nun yönetim kuruluna sunduğu istifa dilekçesinin kabulüne, yerine ilk sırada yer alan 162 sicil numaralı yedek yönetim kurulu üyesi Sedat BAŞARIR`ın Yönetim Kurulu asıl üyeliğine davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 156

Yönetim Kurulumuza ulaştırılan son haliyle Oda Komisyon atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 157

Aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin Denizli İl Temsilciliği Yönetim Kurulu`nda görev almak üzere atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

İl Temsilcisi: (924) İbrahim Engin DEMİRCİ

Sekreter: (9108) Çiğdem TEBER

Sayman: (6186) Koray KARAÇOLAK

Üye: (3576) Ümran OĞUZHAN

Üye: (3863) Ali SARIÇAY

Üye: (10088) Hakan AYDIN

Üye: (10888) Emre GÜLŞEN

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye


Karar: 158

Dr. Ali ÇİFTÇİ`nin Oda Müdürü pozisyonu için işe alınmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Karar: 159

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı uygulamaları kapsamında alınması gereken ilkyardımcı eğitimini alması için personelimizle görüşerek 2 ismin belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 160

Denetleme Kurulu raporları doğrultusunda yazılması gereken uyarı yazıları için 12708 sicil numaralı Yönetim Kurulu üyemiz Fatma AKGÜN`ün görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 161

SGS ile ortak yürütülen 225 İşsiz Kadın üyeye ücretsiz eğitim verilmesi projesinin duyurularının yapılması konusunda birimlere yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 162

Gaziantep Şube tarafından talep edilen 1 adet mobil telefon ve 1 adet mobil telefon hattı alımının gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 163

TMMOB bünyesinde kurulan ÇED komisyonuna bildirilecek isimlerin belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye

 

 

 

 

 

 

Karar: 164

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hakkında açılan Danıştay tarafından davanın reddine karar verilmiştir, temyize gidilmesi hususunda Avukat Emre Baturay Altınok`un görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun KAHRAMAN

Başkan

Fatma AKGÜN

. Başkan

Serdar GÖKŞEN

Genel Sekreter

Miray DOKURER

Genel Sayman

Özcan ÇOLUK

Üye

Saime Yeşer ASLANOĞLU

Üye

 

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 272