TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:021 17 Ağustos 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

17.08.2022 (No:21)

 

Karar: 135

Şahsi kullanımda olan @cmo.org.tr uzantılı maillerle ilgili kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve sonraki ayda mail adresinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 136

Sera Gazı Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcı Eğitiminin odamız tarafından verilmesine, Akreditasyonun yeterliliği ve üstünlüğü anlamında NCR Ltd. Şti. ile "Sera Gazı Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcı Eğitimi" verilmesi kapsamlı sözleşmenin imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 137

"Sera Gazı Doğrulayıcı ve Baş Doğrulayıcı Eğitimi" katılımcı taban ücretinin dış katılımcılar için 8.000 TL/kişi, üyelerimiz için 6.000 TL/kişi olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 138

1247 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; ÇED Yönetmeliği Hakkında TMMOB tarafından istenen görüş için birimlere yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 139

1246 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; ‘Özellik Arz Eden Binaların Tasarımı, Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Taslak Yönetmelik hakkında TMMOB tarafından istenen görüş için birimlere yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

Karar: 140

1241 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB Denetleme Kurulu ortak toplantı çağrısının ÇMO Denetleme Kurulu`na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 141

1242 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB Onur Kurulları ortak toplantı çağrısının ÇMO Onur Kurulu`na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 142

1245 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; TMMOB Yönetim Kurulunun 23 Temmuz 2022 tarihli toplantısında ‘`Ücretli Çalışan Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari ücret`` hakkındaki kararının üyelerimize duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 143

1225 evrak numarası ile kaydedilen doküman doğrultusunda; Bursa Şubemiz tarafından LPG Eğitimleri için İlk Yardım eğitmeni listesine eklenmesi önerilen Abdullah BAKIM`ın eğitmen listesine eklenmesine oy birliği ile kabul verilmiştir.

Karar: 144

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama genel Müdürlüğü tarafından gönderilen Kocaeli-Sakarya-Düzce illeri Karadeniz Kıyıları Bütünleşik Kıyı Alanları Planı e SÇD İstişare Toplantıları Daveti bilgisinin Kocaeli Şubemize iletilmesine, aynı toplantılara YK Üyemiz Miray Dokurer`in katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye


 

Karar: 145

Oda Müdürü pozisyonu için adayların değerlendirilmesi hususunda 18/08/2022 tarihinde tek gündemli bir toplantı planlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 252