TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:019 05 Ağustos 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

05.08.2022 (No:19)

 

Karar yeter sayısı oluşmadığından toplantı gerçekleştirilememiştir.

 

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 212