TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:018 29 Temmuz 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

29.07.2022 (No:18)

 

Karar: 118

ÇMO Adana Şube tarafından İKK için isimleri bildirilmiş olan 2427 sicil numaralı Veli Yıldırım (Asıl), 12918 sicil numaralı Derya YAYLAGÜLÜ`nün (Yedek) görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 119

Balıkesir`de bulunan Bagfaş Gübre Fabrikası ile ilgili kararın oda avukatımız Av. Hülya Yıldırım`a gönderilip görüşünün alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 120

13398 sicil numaralı üyemiz Emel Yıldırım GEÇGEL adlı üyemizin TMMOB mevzuatında yer alan ilgili maddeye istinaden ‘`polislik`` mesleğini icra ettiği dönem için ödentilerden muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 121

8905 sicil numaralı üyemiz Ali Ayhan Kılıç`ın istifa talebine ilişkin dilekçesi sehven yanıtlanmamış olması nedeniyle istifa işleminin dilekçe tarihi itibariyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 122

Biyosidal Eğitim ücretinin uygulamada Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ile bir çelişki oluşmaması ve odalar olarak aynı fiyat politikasının uygulanması için arttırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                      Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER       Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU              Saime Yeşer ASLANOĞLU

Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

Karar: 123

ÇMO Bursa Şubemizden gelen web sitesinde güncelleme yapılmasına dair talebe istinaden bir cevap yazısı yazılarak kısa vadede web sitesi ile ilgili köklü bir düzenlemeye gidileceği ve taleplerine gerekçe olan aksaklık ve eksiklerin söz konusu düzenleme çalışması çerçevesinde giderileceği bilgisinin paylaşılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 124

Görev dağılımını gerçekleştirmiş olan ÇMO Muğla Temsilciliği atamasının ÇMO Birimlerine ve Muğla ilinde yer alan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine ve Muğla Temsilciliği`mize başarı dileklerimizi içerir bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Temsilci: (7020) Ahmet ACAR

Sekreter: (4233) Şengül YASAN TÜRKÖZ

Sayman: (9556) İbrahim UYSAL

Üye: (14517) Süleyman SAZ

Üye: (12854) Aykut DEMİRCİOĞLU

Üye: (11307) Muzaffer ÇULHA

Üye: (14489) Ali DİKEN

Karar: 125

İzmir Şubemiz tarafından asbestli Nae Sao Paulo gemisinin Türkiye`ye getirilmesi sürecine ilişkin bilgilendirme yapılması önerisi doğrultusunda çevrimiçi bir toplantı düzenlenmesine, toplantı tarih ve saatinin İzmir Şube yönetimiyle görüşülerek kararlaştırılmasına ve ÇMO birim ve kurullarına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                      Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER       Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU              Saime Yeşer ASLANOĞLU

Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

Karar: 126

İstanbul Şube Yönetimi`nden istifa eden yönetim kurulu üyesi 12568 sicil numaralı Aysel YILMAZ ile ilgili prosedürün işletilmesi, yerine yedek üyenin çağrılması ile ilgili gerekli yazının yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 127

Şube personellerine ayrı bir yazı ile KYS dokümanlarının tanımlandığı formatta uygulanmasının önemini hatırlatır bir yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 128

Sponsorluk uygulamalarının TMMOB ve ÇMO mevzuatı açısından değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 129

Çelik Bilgisayar firmasının ‘`Bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerine yerinde yapılacak periyodik bakım ve Müşterinin isteği doğrultusunda anlaşma kapsamına alınan bilgisayar ve çevre birimlerinin acil müdahalesi`` kapsamlı teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                      Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER       Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU              Saime Yeşer ASLANOĞLU

Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye


 

Karar: 130

Mita Teknoloji firmasının ‘`TMMOB Çevre Mühendisleri Odası`nın, Türkiye genelindeki şubeleri ile il temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi yürütülmesini sağlayacak ilişkisel nesne tabanlı ve tek sicil mantıklı, güncellenebilir, geliştirilebilir ve yenilenebilir bir veri tabanının ve kaynak kodlarının tasarımı ile bu veri tabanı üzerinde Oda birimleri ve üye hizmetlerinin yürütülebileceği uygulama yazılımlarının kurgulanması, üretilmesi, uygulanması, güncellenmesi ve ilgililerinin eğitilmesi projesi ve bu projenin kullanım haklarının ODA`ya sözleşme şartları dahilinde devrine ilişkin`` teklifinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 131

Biyosidal eğitimi ile ilgili yürütülen araştırma sonucu doğrultusunda oda genel merkezi olarak eğitim açılması onuşunda çalışma yapılmasına ve aynı eğitimin birimler tarafından da açılması için birimlere yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 132

Gaziantep Şube güncel üye listesinin hazırlanarak Şube Yönetim Kurulu`na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                      Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER       Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU              Saime Yeşer ASLANOĞLU

Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 


 

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 240