TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:015 01 Temmuz 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

01.07.2022 (No:15)

 

Karar: 111

TMMOB`den gelen yazıya istinaden çalışma grupları listesinin birimlerle paylaşılarak daha önce TMMOB ve Oda Organlarında görev almış üyeler içerisinden isim önerilerinin istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 112

Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi yönetmelik taslağı hakkında birimlerimizden gelen görüşlerin değerlendirilerek Odamız görüşü olarak bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 113

Sümer Eğitim Protokolü yapılmasına dair toplanan teklifler değerlendirilmiş ve QSI Belgelendirme ve SIGMACERT firmalarından gelen tekliflerin karşılaştırması yapılmıştır. Her iki firmanın diğerine göre uygun verdiği teklifler bulunmaktadır. Bu doğrultuda her bir eğitim için ayrı ayrı olmak üzere daha düşük fiyat veren firmanın teklifinin kabul edilmesi ve bu şekilde protokol yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 114

Gecikmiş üye aidatlarının toparlanması için 3 yıl ve üzeri borcu olan üyelere karşı hukuki sürecin başlatılmasına ve ilk adım olarak odamız avukatı aracılığıyla icra süreçlerinin başlatılacağına ilişkin bir ihtarname gönderilmesine ve gerekli diğer hukuki süreçlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

 

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 198