TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:013 24 Haziran 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

24.06.2022 (No:13)

 

Karar: 097

Antalya Şube`den gelen yazının avukatımız Hülya Yıldırım`a gönderilmesine, söz konusu yazıya cevaben TMMOB tarafından belirlenmiş olan Asgari Ücret Tarifesi`nin paylaşılmasının bir sorun olup olmayacağının ve Rekabet Kurulu davası kapsamına girip girmeyeceğinin görüşülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 098

TMMOB tarafından yazılan 959 sayılı yazıya istinaden Filyos Beldesi`ne kurulması planlanan gübre fabrikası ve diğer sanayi kuruluş yapılarının su havzasına, tarım arazilerine ve çevreye vereceği zararın araştırılması konusunda kurulacak olan komisyona önerilmek üzere Kocaeli Şubeden bir isim alınmasına, bu ismin yanı sıra Serdar Gökşen ve Miray Dokurer ile birlikte toplam 3 kişin isim ve iletişim bilgilerinin TMMOB`ye iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 099

955         Sayılı evraka istinaden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası`nın 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 18. İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi`nin duyurusunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 100

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nde 2021/ 273 E no`lu dosya ile devam eden davada müştekiler tarafında dosyaya müdahillik talebinde bulunulmasına karar verildi.

 

Karar: 101

Lebib Yalkın firması tarafından iletilen teklifin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

Karar: 102

Kalite Yönetim Sistemi sürecinin 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 103

Ekim 2022`de ‘`Kuraklık konulu bir sempozyumun düzenlenmesine,

Eylül 2022`de ‘`Marmara`` konulu bir çalıştayın yapılmasına,

Mart 2023`te ‘`Su günü`` temalı bir sempozyumun düzenlenmesine,

Haziran 2023`te ‘`Marmara`` konulu bir sempozyumun düzenlenmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 104

BTB`li firmalara zorunluluk ortadan kalkmış olsa da odaya destek için belge almaları konusunda destek yazısı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 105

Aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin Trakya Temsilciliği Yönetim Kurulu`nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna karar verilmiştir.

Ahmet Kerem ÇİLİNGİR, İlker TÜRKYILMAZ, Demet YARSI, Betül Süel ALTAN, Sedat SEREZLİ, Zeynep Boratav ASLANBAY, Doğan YILDIRIM

Karar: 106

Aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin Muğla İl Temsilciliği Yönetim Kurulu`nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

Songül Yasan TÜRKÖZ, Ahmet ACAR, İbrahim UYSAL, Muzaffer ÇULHA, Aykut DEMİRCİOĞLU, Ali DİKEN, Süleyman SAZ

 


Karar: 107

Aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin Konya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu`nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna karar verilmiştir.

İlker İRİOĞLU, Ayşegül KILINÇ, Özlem TEKELİOĞLU, Ali MÜLAYİM, Hüseyin ÖZTAŞ

 

Karar: 108

5930 sicil numaralı üyemiz Birkan AKYOL ile ilgili durumda ilgili avukatlarla herhangi bir hukuki veya cezai durum oluşmadığının teyit edilerek hakkındaki dosyanın geri çekilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 109

Erzincan İliç`te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeninde meydana gelen siyanür boru hattının patlaması ve siyanürün Fırat nehrine karışması hadisesine dair suç duyurusunda bulunulmasına ve hukuki süreç başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

 

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 423