TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:012 17 Haziran 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

17.06.2022 (No:12)

 

Karar: 092

04/0229 numaralı evrak doğrultusunda 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu ile ilgili üyelere mail gönderimi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 093

906 numaralı evrak incelenmiş olup 23 Haziran 2022 tarihine kadar Kuzey Marmara Otoyolu davasının vekalet ücretinin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 094

Ürün Karbon Ayak izi Eğitimi`nin en az katılımcı sayısının 15 olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 095

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

………………….  

……………………………

 

 

 

Karar: 096

14520 sicil numaralı üyemiz Sima Serra ATAR tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçesi incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Ahmet Dursun Kahraman                 Fatma AKGÜN                      Serdar GÖKŞEN

           Başkan                                        II. Başkan                            Genel Sekreter

 

Miray DOKURER      Özcan ÇOLUK           Örgen UĞURLU        Saime Yeşer ASLANOĞLU

  Genel Sayman                Üye                             Üye                                  Üye

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 205