TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:011 10 Haziran 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

10.06.2022 (No:11)

 

Karar: 089

840 numarası ile evrak kaydı yapılan TMMOB Genel Kurul kararlarının Birimler ile paylaşılması oy birliği ile kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 090

ÇŞİD Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı ve Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği Taslağı hakkında Birimlerden görüş istenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 091

Birimlerin üye aramaları ile ilgili çalışmaları kapsamında; dönüş yapmayan Birimlere her hafta yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Denetleme kurulu ile görüşmeden sonra toplantıya Ahmet Dursun Kahraman, Serdar Gökşen, Miray Dokurer, Özcan Çoluk, Örgen Uğurlu devam etmiştir. Özcan Çoluk (düğüne katılım sağlaması sebebiyle) ve Örgen Uğurlu`nun (internet bağlantısı sorunu ile) toplantıdan ayrılması nedeniyle, karar yeterli sayısı olmadığı için toplantı sonlandırılmıştır.

 

 

Ahmet Dursun KAHRAMAN          Fatma AKGÜN                                 Serdar GÖKŞEN

            Başkan                                     II. Başkan                                Genel Sekreter

 

Miray DOKURER     Özcan ÇOLUK    Örgen UĞURLU   Saime Yeşer ASLANOĞLU

   Genel Sayman                Üye                       Üye                                Üye


 

03.10.2022 00:00
Okunma Sayısı: 255