TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:010 3 Haziran 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi          : 3 Haziran 2022

Toplantı Sayısı          : 10

Toplantı Başkanı: Fatma AKGÜN

Toplantı Katılımcıları: Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 080

2/4469 esas numaralı "Çevre Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşme değerlendirilerek görüşme bilgi notunun Birimlerimize iletilmesi ve uzmanlık alanları ile ilgili görüş talep edilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar:081

Kıbrıs Çevre Mühendisleri Odası 1. Yetki Çalıştayı hazırlıkları kapsamında  Taslak Su Kirliliği ve Kontrol Tüzüğü`nde atıfta bulunulan proje onay ve uygunluk belgesi ile Çevre Denetim Birimi`nin oluşturulması gerekliliğine istinaden bilgi ve belgelerin derlenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 082

Diyarbakır Şube Başkanlığını yürüten Recep SEYKAN`ın iş yoğunluğu sebebi ile istifasının ardından Diyarbakır Şubemiz tarafından yedek listede yer alan ilk üye Can Fidal BOLDAŞ`a davet göndermesi ve davetin kabulü üzerine 1.6.2022 tarihinde yapılan Şube Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı için yapılan oylamalar neticesinde Diyarbakır Şube 2. Dönem Yönetim Kurulu`nun aşağıdaki şekilde oluşturulduğu bildirilmiştir. Birimlerimize gerekli duyurunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 2. Dönem Yönetim Kurulu:

6837- Canfidal BOLDAŞ- Şube Başkanı

13956-Nujiyan YILDIRIM-Şube Sekreteri

14745-M.Resul ALMASTAŞ- Şube Saymanı

13665-Ruhat AVAĞ- Üye

7759-Zeki DOĞRU-Üye

11417-Sadettin KILIÇ- Üye

15570-Yadigar AYVERDİ- Üye

 

 

Karar: 083

16. Dönem Denetim Kurulumuz tarafından iletilen yazı ile;

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16.Dönem Denetleme Kurulu olarak Haziran ayında ardışık 3 toplantı gerçekleştirmek istedikleri ve aşağıda belirtilen  tarihler konusunda dönüş yapılması talebi üzerine;

1.Yönetim Kurulu ile yapılacak olan toplantının 6-12 Haziran tarih aralığında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi (YK üyeleri tarafından netleştirilecek tarih)

2. Saymanlar ve Personeller toplantısının 18 Haziran tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi, (Muhasebe sunumunun hazırlanması)

3. Oda Merkez Birim Denetim tarihinin 24, 25,26 Haziran olarak belirlenmesi ve duyurusunun yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 084

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yazı ile Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri`nin (TUJBB)  yeniden yapılandırılmasının değerlendirildiği ve TUJBB yönetmeliği de dikkate alınarak Genel Kurul toplantısının 10 Haziran Cuma günü yapılacağı bildirilerek sözkonusu toplantıya katılım sağlanması talebi üzerine S. Yeşer ASLANOĞLU`nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar:085

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü`nden iletilen yazı ile 2013 yılından itibaren yürürlükte olan Patlayıcı maddeler Birleştirilmiş Genelgesi2nin patlayıcı madde işlemlerinin tüm süreçlerine rehberlik etmiş olmakla güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu , Tüzük`ün 118`nci maddesine istinaden sivil kullanım amaçlı patlayışı maddeleri satın alıp kullanmak isteyen için düzenlenen satın alma ve kullanma izin belgesi başvurularında istenilen belgeler arasında bulunan ihtiyaç raporları ve ihtiyaç raporlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin taslak düzenleme yapılması sebebiyle paydaşların katılımı ile 15.06.2022 tarihinde Ankara`da toplantı yapılacağı ve Odamız adına katılım sağlanması talebi üzerine patlayıcı maddeler konusunda uzman üyelerimizin araştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 086

İzmir Şubemiz tarafından ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi ve 14046 Su Ayak İzi,14067 Karbon Ürün Ayak İzi, 02.08.2022 Tarihinde 14046 Su Ayak izi Eğitimi online olarak yapılması için alınan teklifler değerlendirilerek en uygun teklifi ileten QSI Belgelendirme Muayene ve Test Hizmetleri Ltd. Şti.  ile çalışılmasının  uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 087

Aydın İl Temsilciliğimizde 15. Dönem`de görev alan üyelerimize; OYK tarafından alınan 051 ve 070  nolu kararlar uyarınca  atama ve görevlendirmeleri yapılan 16. Dönem Temsilcilik yönetim kurulu`na devir işlemlerinin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi için resmi yazı gönderilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 088

Şubelerimiz tarafından İl Koordinasyon Kurullarında yer almak üzere belirlenerek iletilen aşağıda isimleri bulunan üyelerimizin TMMOB`ye iletilmesine, temsilciliklerimizin atamalarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle TMMOB`den süre istenilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

ADANA

ASIL

Deniz ORHAN

 

YEDEK

Ulviye MAZI

ANTALYA

ASIL

Derya Ünver

 

YEDEK

Mehmet Ömür Uysal

AYDIN

ASIL

Ozan Çıtır

 

YEDEK

Serhat Gümüşer

BURSA

ASIL

MURAT YAGCIOĞULLARI

 

YEDEK

SEMİH MESTAN

DİYARBAKIR

ASIL

NUJİYAN YILDIRIM

 

YEDEK

CANFİDAL BOLDAŞ

GAZİANTEP

ASIL

Ümit Ziya POLAT

 

YEDEK

Yusuf ACAR

İSTANBUL

ASIL

Utku Fırat

 

YEDEK

Medet Güney

İZMİR

ASIL

SERHAT TANYERİ  

 

YEDEK

E.HELİL İNAY KINAY

KOCAELİ

ASIL

Murat SANCAK

 

YEDEK

Gökhan TİLKİ

MERSİN

ASIL

Sinan Can

 

YEDEK

Yakup Berkay Işık

SAMSUN

ASIL

DENİZ ÖZDOĞAN

 

YEDEK

KÜBRA KÜÇÜK

Ş.URFA

ASIL

Nedim ÇİÇEK

 

YEDEK

Umud Arif KIRKAĞAÇ

 

Gözlemci:

ADIYAMAN

ASIL

Abdulgani ADIYAMAN

 

YEDEK

Bekir YILDIRIM

K.MARAŞ

ASIL

Mustafa DEMİRCİLER

 

YEDEK

Aydın ARSLAN

MALATYA

ASIL

Cerrah DEMİRCİLER

 

YEDEK

Nihal K. TURGUT

 

 

22.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 316