TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:009 27 Mayıs 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi          : 27 Mayıs 2022

Toplantı Sayısı          : 09

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 068

2/4469 esas numaralı "Çevre Kanunun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkından Birimlerimiz ve üyelerimizden görüş talep edilmesine ve konu hakkında basın açıklaması hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 069

Birimlerimiz tarafından Bilim Danışma Kurulunda yer alacak bilim insanı ve uzman isimlerinin belirlenerek Oda Genel Merkezimize iletilmesi talebi neticesinde, isim önerileri değerlendirilerek, Bilim Danışma Kurulu`nun isimleri bildirilen kişiler ile oluşturulmasına, Birimlerimiz tarafından bildirilen kişiler ile iletişime geçilerek uygunluk alınması ve görüşme sonuçlarının iletilmesine karar verilmiştir.

 

Karar:070

Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu`nda görev almak üzere bildirilen üyelerimizin atamalarının gerçekleştirilmesinin ardından  atanan üyelerimizin ivedilikle ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımının belirlenmesi talep edilmesi üzerine Aydın İl Temsilciliğimiz tarafından iletilen görevlendirme  değerlendirilerek; 

            Aydın İl Temsilciliğimizin 16. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımlarının uygunluğuna, Temsilcilik Yönetim Kurulu`nun aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, Aydın Temsilciliğimiz tarafından 11.06.2022 tarihinde gerçekleştirilecek üye toplantısına Oda Yönetim Kurulu tarafından katılım sağlanmasına  oybirliği  ile karar verilmiştir.

 

16. Dönem Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu :

7046    Ozan ÇITIR- Temsilci

12417 Nurcihan GÜNGÖR – Sekreter

14807 Songül YILDIZ – Sayman

15035 Bengüsu AÇAN - Üye

 9562 Ercan YEŞİLIRMAK - Üye

 12387 Oguzhan KILINÇ - Üye

  11802 Yalçın  BARAN - Üye

 

Karar: 071

16. Dönem Oda Komisyonlarımızın Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Komisyonu,  Eğitim Komisyonu, İSİG Komisyonu, Teknik Değerlendirme Komisyonu ve Eko kırım ve çevresel adalet  suçlarını izleme komisyonu olarak belirlenmiş, Birimlerimizden gelen isim önerileri değerlendirilerek Odamız komisyonları belirlenmiştir. Ancak komisyonlarımızın sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışması ve hızlı refleksler geliştirmeleri adına komisyonlar bazında alt başlıkların belirlenmesi gerekliliği öngörülerek aşağıdaki şekilde alt başlıkların belirlenmesine, Birimlerimiz tarafından iletilen üyelerimizin, belirlenen alt başlıklar baz alınarak uzmanlık alanlarına göre bildirilen üyelerimizin ayrıştırılması ve işleyişin kolaylaştırılması açısından öneriler ile birlikte Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

16 Dönem Odamız Komisyonları:

- Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu: Emekli, Kadın, İşsiz, Engelli, Akademisyen, Öğrenci

- Teknik Değerlendirme Komisyonu: Atık Yönetimi, ÇED, Su ve Atıksu, Katı Atık, İklim, Enerji, Geri Kazanım

- Sosyal Etkinlikler Komisyonu,

- Eğitim Komisyonu,

- İSİG Komisyonu,

- Eko kırım ve çevresel adalet suçlarını izleme komisyonu,

 

Karar: 072

30 Mayıs -5 Haziran tarihleri arasındaki "Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası" etkinlikleri kapsamında Merkez ve Birimlerimiz tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik takviminin sosyal medya üzerinden paylaşılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar:073

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan dökümanlarda tespit edilen eksiklerin revize edilip işleme alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar:074

16. Dönem Oda Danışma Kurulu toplantısının 26 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine, Birimlerimizden gündem maddesi önerilerinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 075

OYK kararları dışında oluşturulan Birim görüşünün Oda görüşü gibi yansıtılması, Oda kaynaklarının etkili kullanılmaması, genel merkez alanı içerisinde üst düzey görüşmeler yapılması sebebiyle Oda bütünlüğünü korumak adına Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesine uyarı yazısı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 076

Birim başkanları ve saymanları ile yapılacak toplantının hazırlıkları tamamlanmış ve harcama düzenlemesi önerilerinden;

Toplantılarda ikramlık kurabiye vs verilmemesi,

Eğitim notlarının dijital ortamda paylaşılması,

Plaketlerin toplu olarak merkezden talep edilerek bir örnek hazırlanması,

Cenaze, düğün, açılış gibi törenlere genel merkezimizden talep edilerek Türk Eğitim Vakfı`ndan çelenk gönderilmesi (Üye ve üyelerin birinci dereceden akraba törenleri için geçerlidir.),

Bakanlık, valilik, belediye, kurum ya da terfi için yapılan ziyaretlerde ya genel merkezimizden Türk Eğitim Vakfı`ndan 1 hafta önce basılı/elektronik sertifika talep edilmesi, ya da hediye için 100 TL`lik bütçe limitinin aşılmaması,

Şubelerdeki ihtiyaçlar için genel merkezimizden toplu alım yapılması,

Ekstra oluşacak bakım/onarım/destek, dönemsel giderler, tefrişat talepleri her ayın ilk haftası genel merkeze iletilmesi,

Kahvaltı, üye buluşması gibi etkinlikler için duyuruların dijital ortamlarda yapılması,

Sponsorluk görüşmelerinin karara bağlanmak üzere Oda Yönetim Kurulu`na iletilmesi,

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Karar: 077

Tez-Koop-İş Sendikası ile Odamız arasında gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında Sendika tarafından sunulan teklifler değerlendirilerek, muhasebe birimimizden ilgili öneriler üzerinden hesaplamaların talep edilmesine ve bir sonraki OYK toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 078

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4144    FATMA TURAN

2885    NESLİHAN SANSU

12496  ECE YAVUZTÜRK

13750  AŞKIN BALKAYA

11036  HANDE DEMİR ÖZDEN

10876  HİLAL TUNCA

4739    ÖZGÜL YILMAZ SEZER

15205  MEHMET KARAYEL

10627  NESLİHAN ERDEM DÜLGER

7817    ATİLLA KAYA

6819    FATİH ÖZTÜRK

6703    LEYLA GÜL UCA

14820  BÜŞRA İMAMOĞLU

11738  SENA SARIGÜL ŞAHİN

 

Karar: 079

......   sicil numaralı üyemiz ........ tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçesi incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebiyle istifa talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

22.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 224