TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No: 006 6 Mayıs 2022 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi          : 6 Mayıs 2022

Toplantı Sayısı          : 06

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK

 

Karar: 042      

15. Dönem Onur Kurulumuz tarafından incelenen ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu`na iletilen üyemiz ......` nın şikayet dosyasının 16. Dönem Onur Kurulumuza gereği için iletilmesine karar verilmiştir.

Karar:043

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 08.04.2022 tarih ve 07/0137 sayılı yazı ile kamuoyunda Kanal İstanbul projesi olarak bilinen İstanbul ili, Yenişehir Rezerv Yapı Alanına ilişkin olarak hazırlanan imar planlarının serbest Şehircilik bürolarındaki yetkili müellifleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde anılan planlardan sorumlu devlet memuru statüsündeki Şehir Plancıları hakkında Odanız tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilerek, planların hazırlanmasında altlık olarak kullanılan halihazır harita, jeolojik etüd ve mimari proje, ÇED raporu gibi verileri üreten, kontrol eden, onay sürecine dahil olan , Oda üyesi olup olmamasına bakılmaksızın tüm meslek mensuplarının sorumluluğunun olduğu ve bu nedenle bu kişiler hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılması talep edilmiştir.

Şehir Plancıları Odasına cevap yazısı iletilerek; 15. Dönem Oda Yönetim Kurulumuz tarafından konunun değerlendirilerek talebin uygun görüldüğü ve sürecin başlatıldığı, Kanal İstanbul ÇED belgelerinde imzası bulunan Çevre Mühendislerinin tespit edilerek  soruşturmacılarımızın atandığı ,  Yürütülen sürecin konunun teknik boyutları açısından etraflıca değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla süre uzatımına gidildiği, 16. Dönem Oda Yönetim Kurulumuz tarafından  TMMOB ve Oda mevzuatımız çerçevesinde gerekli sürecin yürütüleceğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 044

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Taslağı hakkında Birimlerimizden gelen görüşlerinde değerlendirilerek oluşturulan Odamız Görüşünün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı`na iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 045

28 Mayıs 2022 tarihinde Ankara`da Birim başkanları ve saymanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek üye aidat tahsilatı, oda mali durumunun görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar:046

İstanbul Şube`nin düzenlemeyi planladığı İSO 14064-2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi eğitimi konusunda, SÜMER Yürütme Kurulu`nun toplanarak eğitim ve eğitmen ücretlerini belirlemesi gecikmeye neden olacağı için, bu eğitime özel olmak üzere, Şubemiz tarafından  140 TL/saat olarak belirlenmiş olan eğitmen bedelinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar:047

20-21 Mayıs tarihlerinde Sivas Divriği`de gerçekleştirilecek olan Divriği Çalıştayı için İstanbul Şube çalışanımız Tarkan KILIÇ` ın görevlendirilmesine ve katılımcılardan Ali Osman KARABABA` nın ulaşım giderlerinin karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

22.06.2022 00:00
Okunma Sayısı: 226