TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. DÖNEM TOPLANTI NO:004 Toplantı Tarihi: 21 Nisan 2022

 

Toplantı Tarihi          : 21 Nisan 2022

Toplantı Sayısı          : 04

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, S. Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 017

 Birimlerimizden gelen SÜMER yürütme ve Danışma Kurulunda yer alacak üyelerimizin isimleri değerlendirilerek, SÜMER Yürütme ve Danışma Kurullarımızda aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin görevlendirilmesine, ilgili yönetmeliğimizin 8. Ve 10. Maddeleri gereğince SÜMER Başkanı`nın CanFidal BOLDAŞ, sekreter üyenin ise Bahar ÜNYELİ olarak belirlenmesine, SÜMER Yürütme ve SÜMER Danışma Kurulu toplantısının 27.04.2022 tarihinde saat 20.30 ‘da çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

SÜMER DANIŞMA KURULU :

Adana Şube:   Ulviye Mazi

Kocaeli Şube:             Taner Alkay

Gaziantep Şube:         Murat Akyüz

İzmir Şube:     Rahile Yeni, E.Helil İnay Kınay

Antalya Şube: Çiğdem Cengiz

Antalya            Şube: Beyza Moralı Ekici

Diyarbakır Şube:         M.Resul Almastaş , 

Bursa Şube:    Nuray Yeşil , Nuran Bakır Bağışlar

İstanbul           Şube: Hakan Dulkadiroğlu, M. Yesir Şener

Samsun          Şube: Neslihan Saraç

Ankara            Şube: Müge Karamustafa

Mersin Şube: Gülşah Albayrak

 

SÜMER YÜRÜTME KURULU:

Adana Şube:   Ulviye Mazi, İzel Melis Özata

Kocaeli            Şube: Bahar Ünyeli, 

Gaziantep Şube:         Murat Akyüz

İzmir Şube:     Ahmet Mustafa Güleş , İlknur Kesercioğlu

Antalya Şube: Çiğdem Cengiz ,         Beyza Moralı Ekici

Diyarbakır Şube:         Canfidal Boldaş

Bursa Şube:    Nur Arda Türkmen

Bursa Şube:    Emine Arslan,

İstanbul           Şube: Aysel Yılmaz , Akan Çelik

Samsun          Şube: Neslihan Saraç

Ankara Şube:  Funda Demirörs

Mersin Şube:  Gülşah Albayrak

Karar: 018

16. Dönem Oda Komisyonlarımızın aşağıdaki şekilde belirlenmesine,  belirlenen komisyonlarımız için Birimlerimizden isim önerilerinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonu,

- Sosyal Etkinlikler Komisyonu,

- Eğitim Komisyonu,

- İSİG Komisyonu,

- Teknik Değerlendirme Komisyonu,

- Eko kırım ve çevresel adalet  suçlarını izleme komisyonu,

Karar: 019

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Yönetmeliğimiz 6. Maddesi gereğince; Oda Yayın Danışma Kurulu`nda yer alabilecek üyelerimizin isim ve iletişim bilgileri Birimlerimizden talep edilmiş, Birimlerimiz tarafından önerilen isimler değerlendirilerek,  aşağıda isimleri yer alan üyelerimizin görevlendirilmesine, ilk toplantılarını 11 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

16. Dönem Oda Yayın Danışma Kurulu:

Antalya Şube:             Funda Zaim

Adana Şube:   Volkan Kırkaç

Ankara Şube:  Burak Acar, Nimet Ünay

Bursa Şube:    Fatih Eray Okur

Diyarbakır Şube:         Ruhat Avağ, Remziye Şevda Yılmaz, Feyat Azizoğlu, Ercan Padir

Gaziantep Şube:         Mustafa Demirciler , Yusuf Acar

İstanbul Şube:            Hakan Dulkadiroğlu, Utku Fırat

İzmir Şube:     E. Helil İnay Kınay, Efem Bilgiç

Kocaeli Şube: Tuğba Coşkun Eroğlu

Mersin Şube:  Yakup Berkay Işık

Samsun Şube Kübra KÜÇÜK

 

Karar: 020

Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin istifa talepleri değerlendirilerek gerekli koşulları yerine getirdikleri görülmüş olup istifa taleplerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

14130  SALİH ALTUNOK

15304  GİZEM GÖLGE

12164  HANİM ESRA SAĞLAM

11056  HATİCE KÜBRA BERBER

14208  MUSTAFA KARAKURT

7216    SEDAT ALTUN

528      ÖZER ÇINAR

10988  AYŞE AKPOLAT

1509    ALİ KARAKUŞ

5965    MUSTAFA ŞENYURT

6061    AYŞE ÇAVDAR

5856    FATMAGÜL KARADAĞ

14120  FURKAN KARYAĞDI

Karar: 021

Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin istifa talepleri değerlendirilerek gerekli koşulları yerine getirmedikleri görülmüş olup istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

8306    ........

11757  ..........

11874  ........

7509    ........

 

Karar: 022

Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı  kapsamında 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çevrimiçi paydaş toplantısına  Odamız adına;  S.Yeşer ASLANOĞLU ve Örgen UĞURLU katılım sağlamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar: 023

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı tarafından iletilen yazı ile 6356 sayılı Kanun`un 47. Maddesinin birinci fıkrası gereğince yasal süre içerisinde kalmak kaydıyla yapılacak Toplu İş Sözleşmesi toplantısının yer, gün ve saatinin altı iş günü içerisinde bildirilmesini ve yetki belgeli temsilcilerimizin bu toplantıda bulunmalarının sağlanması talebi üzerinetoplu iş sözleşmesi görüşmesinin 18.05.2022 tarihinde, Oda Genel Merkezimizde saat 14:00 olarak planlanması, toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine katılım için Oda Başkanımız Ahmet Dursun KAHRAMAN, Oda Genel Sekreterimiz Serdar GÖKŞEN ve Oda Saymanımız Miray DOKURER` in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 024

Odamız ile  Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte, 31 Mayıs - 5 Haziran "EKOLOJİK YIKIM İLE MÜCADELE HAFTASI" etkinlikleri kapsamında bir fotoğraf sergisi düzenlemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

05.05.2022 00:00
Okunma Sayısı: 357