TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. DÖNEM TOPLANTI NO:003 Toplantı Tarihi: 14 Nisan 2022

 

Toplantı Tarihi          : 14 Nisan 2022

Toplantı Sayısı          : 03

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, S. Yeşer ASLANOĞLU

Karar: 015

Avcılar Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından iletilen yazı ile Küçükçekmece Lagünü` nün Etkin Mikroorganizma ve Probiyotik bakterilerin kullanımı ile ıslah ve temizleme çalışmasının, projelendirilerek süreç oluşturulduğu, ilk adım olarak Belediye tarafından Gümüşpala mahallesi Avcılar Belediye Şantiye alanı içerisinde lagün suyunun ve dip çamurunun etkileşimini gözlemlemek ve verilerin toplanması için bir çalışma yapılacağı, yapılan çalışmanın sonucunda laboratuvar ve analiz sonuçlarına göre genel ıslah çalışmalarına başlanıp, Küçükçekmece Lagününü ekosisteme ve kent yaşamına kazandırılmasının hedeflendiği belirtilerek 18 Nisan 2022 tarihinde başlayacak deneme çalışmalarına Odamız adına katılım sağlanması talebi üzerine  Oda Başkanımız Ahmet Dursun KAHRAMAN gözlemci olarak katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 016

Bursa Şubesi olarak; ISO 14064-1:2018 Kurumsal Karbon Ayak İzi ve ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama konularında eğitim organizasyonu planlandığı belirtilerek, yetki belgesi olan firmalardan teklif alındığı, uygun teklifin tarafımızca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

SÜMER Yürütme Kurulu`nun henüz belirlenmemesi ve talebin acil olması nedeni ile ilgili talep değerlendirilerek, en uygun teklifi veren QSI Belgelendirme firması ile protokol imzalanmasına ve söz konusu eğitim ücretinin; ÇMO üyeleri için 375 TL/gün, BTB`li firma çalışanları ve TMMOB üyeleri için 450 TL/gün, dış katılımcılar için ise 550 TL/gün olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

25.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 261