TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. DÖNEM Toplantı No:002 Toplantı Tarihi: 13 Nisan 2022

 

Toplantı Tarihi          : 13 Nisan 2022

Toplantı Sayısı          : 02

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, S. Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 014

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan Yeterlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesine Dair Kapasite Geliştirilmesi Projesi protokolü kapsamında, 14 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapılacağının duyurulması üzerine;

Odamız görüş ve stratejilerinin oluşturulması anlamında 12.04.2022 tarihinde  Oda Yönetim Kurulu toplantısı Birimlerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonuçları değerlendirilerek; 

-15.04.2022 Cuma günü tüm Birimlerimiz tarafından basın açıklaması gerçekleştirilmesi, Basın açıklamasının etkinliği açısından belirtilen tarih öncesinde farklı mecralarda paylaşılmaması,

-14 Nisan toplantısına geniş katılım sağlanması ve "ÇMO tüm birimleriyle buradadır" ve "taslağı toptan reddediyoruz" denilerek toplantının terk edilmesi şeklinde bir eylem yapılması,

-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına hitaben Pazartesi günü bir yazı hazırlanarak iletilmesi,

-Planlanan sosyal medya etkinliğine dair ilerleyen günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacağının Birimlerimize bildirilmesine, ortak Basın açıklaması metninin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

25.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 332