TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. DÖNEM Toplantı No:001 Toplantı Tarihi: 6 Nisan 2022

 

Toplantı Tarihi            : 6 Nisan 2022

Toplantı Sayısı            : 01

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Örgen UĞURLU, Özcan ÇOLUK, S. Yeşer ASLANOĞLU

 

Karar: 001

26 – 27  Mart  2022 tarihlerinde yapılan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu sonrasında seçilen ve Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı`nın 31.03.2022 tarih ve 88453210-140.08-131253 sayılı yazısı üzerine toplanan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri görev dağılımı için yapılan oylamalar sonucunda Başkanlığa oy birliği  ile Ahmet Dursun KAHRAMAN, II. Başkanlığa oy çokluğu ile Fatma AKGÜN  , sekreter üyeliğe oy çokluğu ile Serdar GÖKŞEN, Sayman üyeliğe oy birliği ile Miray DOKURER seçilmiş ve görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur;

 Başkan  :   Ahmet Dursun KAHRAMAN               

 2. Başkan :   Fatma AKGÜN

 Genel Sekreter :   Serdar GÖKŞEN       

  Sayman :   Miray DOKURER                  

  Üye : Özcan ÇOLUK

  Üye : Örgen UĞURLU

  Üye :  Saime Yeşer ASLANOĞLU               

Karar: 002

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yürütme Kurulu üyeleri Başkan Ahmet Dursun KAHRAMAN , 2. Başkan Fatma AKGÜN, Genel Sekreter Serdar GÖKŞEN ve Sayman Miray DOKURER adına düzenlenen imza beyannamesinde yer alan kişilerin herhangi ikisinin birlikte Çevre Mühendisleri Odası adına resmi ve hususi daireler, bankalar ile sair kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile, sevk ve idareye, evraklar alıp vermeye, imzaya, yazışmaya bankalarda oda adına hesap açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye, çek keşide etmeye her türlü interaktif bankacılık sistemini kullanmaya, banka ve posta çeki hesabı açmaya, bu hesaplardan para çekmeye, Çevre Mühendisleri Odası adına her türlü taahhüt ve tasarrufta bulunmaya yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar: 003

Oda Ana Yönetmeliğimizin 30. Maddesi gereğince; Onur Kurulu üyelerimizin ilk toplantılarını 30 Nisan 2022 tarihinde saat: 14.00 ‘da çevrimiçi olarak gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 004

Oda Ana Yönetmeliğimiziz 44. Maddesi gereğince, Denetleme Kurulu üyelerimizin ilk toplantılarını 23 Nisan 2022 tarihinde saat: 14.00`da çevrimiçi olarak gerçekleştirmeleri için çağrıda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 005

Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi Ve Belgelendirme Yönetmeliğimizin 6. Ve 12. Maddeleri gereğince Birimlerimizden  SÜMER Yürütme ve SÜMER Danışma Kurullarımızın oluşumu için isim önerisi talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 006

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bilim Danışma Kurulu yönetmeliğimizin 5. Ve 6. Maddeleri gereğince Bilim Danışma Kurulumuzun oluşumu için Birimlerimizden, Bilim Danışma Kurulunda yer alacak bilim insanı ve uzmanların belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 007

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası yayınlarının, Oda yayın politikasına uygun bir şekilde yayımlanmasını sağlamak ve Oda yayınlarını yaygınlaştırmak, bilimsel, teknolojik ve mesleki bilgilerin üyelere ve ilgili kesimlere etkin bir biçimde aktarılarak, üyelerin mesleki yaşamlarına, çevre alanına ve toplumsal yaşama katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla Oda Yayın Danışma Kurulu oluşturulmasına, Birimlerimizden kurulda görev alacak üyelerimizin belirlenerek Oda Genel Merkezine iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Karar: 008

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen yazı ile;  Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı`nın güncellenmesi çalışmaları kapsamında su kaynakları sektöründe iklim değişikliğine uyuma yönelik eylem seçeneklerinin belirlenmesi amacıyla iştişare toplantısı düzenleneceği, 22 Nisan 2022 tarihinde 14.00-16.30 saatleri arasında Ankara`da gerçekleştirilecek toplantıya Odamız adına katılım sağlayabilecek bir temsilcimizin iletilmesi talebi belirtilmiştir.

Odamız adına; İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İstişare Toplantısı`na, Oda Yönetim Kurulu üyemiz S. Yeşer ASLANOĞLU katılım sağlamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 009

Birliğimiz tarafından; TMMOB yönetmeliklerinde yapılması gereken değişiklikler konusunda Oda temsilcileri ve Oda avukatlarının katılımı ile oluşturulacak Komisyonda;

1)TMMOB Disiplin yönetmeliği

2) TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının kurulmasına ilişkin yönetmelik

3) TMMOB Mimarlık Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret- Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği

4) TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği

Konularında çalışma yapılacağı bildirilerek Odamız temsilcisinin ve Hukuk Müşavirinin isim ve iletişim bilgilerinin Birliğimize iletilmesi talebi belirtilmiştir.

Söz konusu komisyon toplantısına Serdar GÖKŞEN (Asil), Fatma AKGÜN (Yedek) bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar: 010

Antalya Şubemizin personel talebi değerlendirilerek uygun görülmüş olup, Antalya Şubemiz` de görevlendirilmek üzere Gülsüm ŞENEN ‘in idari personel olarak işe giriş işlemlerinin 08.04.2022 tarihi itibariyle gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar: 011

 

Kocaeli Şubemizden gelen yazı ile; Kocaeli kentinin gerek çevresel sorunlar ve devam etmekte olan ekolojik yıkımlar, gerekse mesleki hak kayıplarımızın giderilmesi için daha çok mesai harcama ihtiyacı, ayrıca Şubemize bağlı bölgelerin dolayısı ile üye sayısındaki artış, (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve yönetim kurulunda yer alan üyelerimizin çoğunun özel sektörde çalışması sebebiyle Şube`de teknik personel ihtiyacı bulunduğu belirtilmiştir.

 

Kocaeli Şubemizin talebi;  uygun görülmüş olup, Şubemiz tarafından teknik personel ihtiyacı kapsamında aday üyeler ile görüşmelerin gerçekleştirilerek üç (3) aday özgeçmişinin  Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. 

 

Karar: 012

 

Bursa Şubemizden gelen yazı ile; Şube işleyişinin hızlanması, verimliliğin arttırılması, Şubenin güçlendirilmesi amacıyla idari personel alımı gerçekleştirilmesi talebi belirtilmiştir.

 

Bursa Şubemizin talebi; uygun görülmüş olup, Şubemiz tarafından idari personel ihtiyacı kapsamında aday üyeler ile görüşmelerin gerçekleştirilerek üç (3) aday özgeçmişinin  Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. 

 

 

Karar: 013

İstanbul Şubemizden gelen talep üzerine Endüstriyel Mutfaklarda Havalandırma, Koku Ve Gaz Kontrolü, Atıksu Yönetimi Eğitimi ücretlerinin 486 TL gün, eğitmen saatlik ücretlerinin ise 115 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


 

25.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 229