TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:057 27 Mayıs 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 27 Mayıs 2023

  Toplantı Sayısı: 57

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Saime Yeşer ASLANOĞLU

   

  Karar: 491

  Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmeliğin ilgili maddelerine ilişkin mahkeme kararı incelenmiş olup dava hakkında temyize gidilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 492

  FQS Uygunluk Değerlendirme A.Ş. ile yapılan Eğitim Protokolünde FQS Uygunluk Değerlendirme A.Ş. tarafından Oda bünyesinde çevrimiçi veya yüz yüze verilecek eğitimler ücretlerinde yapılan fiyat güncellemesi değerlendirilmiş olup eğitim ücretlerinin protokolde olduğu gibi kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 493

  ………   ………… adlı kişinin idari personel olarak işe alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 494

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  Karar: 495

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

   

  Karar: 496

  İstanbul Şube üyelerimizden ….. sicil numaralı üyemiz ……….  …………’ın vefat etmesi nedeniyle borçlarının silinmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 497

  ………………………  ……………………………  ……………………………   ………………………………  ………………………………… haklarındaki soruşturmalar ve …………..  ………………. soruşturması ile ilgili soruşturma ekipleri tarafından ülkemizde yaşanan olağanüstü durumlar nedeniyle; soruşturma kapsamı için ek süre talepleri değerlendirilerek soruşturmalar için bir (1) ay ek süre verilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

   

  14.06.2023 10:17
  Okunma Sayısı: 616