TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:055 12 Mayıs 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 12 Mayıs 2023

  Toplantı Sayısı: 55

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Saime Yeşer ASLANOĞLU

   

  Karar: 482

  TMMOB ÇMO Genel Merkezi ile Tez-Koop İş Sendikası arasında imzalanan TMMOB ÇMO Genel Merkezi ve Bağlı İşyerleri İşletme Toplu İş Sözleşmesi Madde 24 kapsamında Disiplin Kurulu’nun oluşturulması için Disiplin Kurulu’nda ………………….  ………………………………..’in yer almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 483

  …………..   ……………… çalışanı …………..  ………………. hakkında 12.05.2023 tarihinde tutulan tutanak doğrultusunda; Toplu iş sözleşmesi kapsamında Disiplin Kurulu’nun oluşturulmasına, ……………   ……………’in Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine, Tez-Koop İş Sendikası’na bilgilendirme yapılmasına ve ……………………… Eğitimi’’ eğitmeni ……………..   ……………..’in vereceği eğitimlerin askıya alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 484

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Yürürlülük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları için Birimlerden ve ilgili komisyonlardan 17 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar tekrardan görüş istenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 485

  Borçlu üye olarak istifa eden üyelerin yasal sürede borçlarını ödememesi durumunda icra işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 486

  ÇMO Avukatı Hülya YILDIRIM’a  2023 yılı için yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında aylık ………..avukatlık ücretinin ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 487

  Ekolojik Yıkım Haftası kapsamında Birimlerden 17 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar Etkinlik Programlarının istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 488

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

   

  Karar: 489

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

   

  14.06.2023 10:15
  Okunma Sayısı: 246