TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:054 29 Nisan 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 29 Nisan 2023

  Toplantı Sayısı: 54

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

   

  Karar: 467

  Mesleki Yeterlilik Kurumu Yürürlülük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları için Birimlerden ve ilgili komisyonlardan 11 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar görüş istenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 468

  Yakıt ve Yakma Sistemleri Değişikliği Talepleri Hakkında Genelge için Birimlerden ve ilgili komisyonlardan 11 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar görüş istenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 468

  Soruşturma Ekibi tarafından ……………………………………. hakkında yapılan soruşturma neticesinde verilen karar doğrultusunda ………………….   ………………….’ın ÇMO Onur Kurulu’na sevkine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  Karar: 469

  1. Ulusal 3.Uluslarası Çevre Mühendisliği Kongresi Bilim Kurulu için ………………… …………………. . …………………..  ……………… yer almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 470

  1. Ulusal 3.Uluslarası Çevre Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu için Birimlerden gelen üyeler doğrultusunda ……………… ………………….. ……………………….   …………………..   …………………’nın Düzenleme Kurulu’nda yer almasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 471

  Bursa Şube tarafından gönderilen yazıda LPG Eğitimleri için İlkyardım Eğitmeni olarak Yasemin ………  …………….’nın eğitmen olarak görevlendirilmesinin ve SÜMER eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 472

  Bursa Şube tarafından gönderilen yazıda Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Personeli/Operatörü Bilgilendirme Eğitimi için Eğitmen olarak ….. sicil numaralı ……..   ……………..’nun eğitmen olarak görevlendirilmesinin ve SÜMER eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 473

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimiz icra takip sürecinden önce ödemelerini gerçekleştirdiği için icralarından feragat edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  Karar: 474

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda 2022 yılı içerisinde (+) bütçe veren İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara şubeleri dışındaki tüm şubelerin (–) bütçe verdiği tespit edilmesi nedeniyle ilgili şubelere yazı yazılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 475

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda 2022 yılı içerisinde gerçekleşen gelir ve giderlerin bir tablo halinde düzenlenerek tüm Birimlere bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 476

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda 2022 yılında yapılan eğitim sayısı, eğitimden elde edilen gelir-gider ve katılımcı sayılarının tüm Birimlere bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 477

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda 2022 yılında toplanan ve toplanmayan aidatların tüm Birimlere bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 478

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda “ÇMO Ana yönetmeliği Oda yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi madde 24, 3 ay süre ile toplantılara gelmeyen yada herhangi bir 6 aylık süre içerisinde yapılan olağan toplantıların (1/3) daha azına katılmış olan yönetim kurulu çekilmiş sayılır ve yerine yönetim kurulu tarafından sıradaki yedek yönetim kurulu üyesi yazılı olarak davet edilir” maddesine istinaden ………………………….       …………………………………………………..’ün yönetim kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmadığı tespit edilen üyelerin, Yönetim Kurulu üyeliğinin düşülmesi ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması kararı doğrultusunda …………………….     …………………………………………………………..’ün Yönetim Kurulu üyeliklerinin düşürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 479

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda Birimlerin gelirlerinin artırılması ile ilgili olarak aidatların zamanında toplanması, Birimlerin eğitim faaliyetlerinin artırılması ve gelirlerin artırılması ile çalışma yapması hakkında yazı yazılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 480

  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Denetleme Kurulu’nun 16-19.03.2023 tarihleri arasında 01.09.2022-31.01.2023 dönemini kapsayan denetimde aldığı kararlar doğrultusunda Genel Merkez’e bağlı olarak çalışan şube personellerinin görev tanımları dışında belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirmemesi için tüm birimlere bilgi verilmesi, personelin kendi özel işleri için şube dışına çıkması durumunda Şube Başkanı’ndan yazılı izin alınması gerektiği, Şube dışında gerçekleştirilen görevlendirmeler için Geçici Görevlendirme yazısı yazılması, ……….. Şube’de personelin görevlendirme yazısı olmadan şube dışına çıktığı, görev tanımı dışında iş ve işlemlerin yaptırıldığı, yaptığı ulaşım harcamasının usulsüz olarak giderleştirildiği tespit edilmesi üzerine ……… Şube’ye yazı yazılması ve Şube çalışanı ………………..  ……………..’e uyarı yazısı yazılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 481

  Oda Yönetim Kurulu’nun ………………………………………, Yönetim Kurulları adına veya bireysel olarak üyeleri aidat ödememeye ya da bu algıyı oluşturabilecek yönde her türlü kanaldan yapılmış olan çağrı, duyuru ve yatay yazışmaların TMMOB ve Oda örgütlülüğü suçu olduğu ve bunlar hakkında TMMOB ve Oda organlarının devreye sokulmasına ve gerekirse söz konusu duyuru ve yatay yazışmaların hiyerarşiyi ortadan kaldırmış olduğu esasından hareket ile gerekli Oda organlarının devreye sokulması için ilgili …………. hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için ……………  ……………………………..’ın soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  14.06.2023 10:14
  Okunma Sayısı: 220