TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:053 14 Nisan 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 14 Nisan 2023

  Toplantı Sayısı: 53

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

   

  Karar: 457

  İstanbul Şube üyelerimizden … sicil numaralı üyemiz ……..  ……….’ün vefat etmesi nedeniyle borçlarının silinmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 458

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  Karar: 459

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

  ……     ………….   ………….

   

  Karar: 460

  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasana Dair Kanun kapsamında Şubelere bilgilendirme yapılmasına ve üyeler için başvuru formatı düzenlenerek üyelere bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

   

  Karar: 461

  Depremzede üyelerin taleplerini karşılamaya yönelik hazırlanan anketin deprem bölgesindeki üyeler ile paylaşılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 462

  1. Ulusal 3.Uluslarası Çevre Mühendisliği Kongresi’nin 23-24-25 Kasım 2023 tarihlerinde online olarak düzenlenmesine ve Kongre Düzenleme Kurulu için Birimlerden bir (1) üye istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 463

  1. Ulusal 3.Uluslarası Çevre Mühendisliği Kongresi için alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en düşük teklif olan ………………… TL+KDV olarak Galaksi Turizm ve Organizasyon A.Ş ile birlikte online olarak düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 464

  Bursa Şube tarafından gönderilen yazıda Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Personeli/Operatörü Bilgilendirme Eğitimi için Eğitmen olarak 9669 sicil numaralı …………  ……….’un eğitmen olarak görevlendirilmesinin ve SÜMER eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 465

  Öğrencilere Yönelik Online Mesleki Buluşmalar kapsamında SÜMER Birimi tarafından takvim oluşturularak Birimler ve üyeler ile paylaşılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 466

  Satın alma birimi tarafından Arşiv deponun taşınması için alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en düşük fiyat veren …………..   ……………… ile ……. TL+KDV ile çalışılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

   

  14.06.2023 10:13
  Okunma Sayısı: 185