TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:052 6 Nisan 2023 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 6 Nisan 2023

Toplantı Sayısı: 52

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK

 

Karar: 444

Depremlerden etkilen bölgelerde enkaz kaldırma ve depolama sürecini raporlamak üzere TMMOB Enkaz Kaldırma ve Depolama Süreci Raporu Komisyon’unda ……….   …………………..’nin yer almasına ve iletişim bilgilerinin TMMOB’a bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 445

Bursa Şube tarafından  ……………   …………… hakkında gönderilen dava dosyası incelenmiş olup şu an için girişimde bulunulmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 446

6 Mayıs 2023 tarihi saat 14.00’de ÇMO Komisyonları ile online toplantı yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 447

Arşiv için yapılan çalışmalar incelenmiş olup en uygun yerin Hatay 2 Sok. 24/12 Kızılay, Çankaya/ANKARA adresi mülk sahibi ……………   …………. ile aylık …….. TL üzerinden sözleşme yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 448

TMMOB Samandağ/HATAY teknik inceleme ve keşif ekibinde yer alması için …… ………..’nin  8-9.04.2023 tarihleri arasında görevlendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 449

Çevre Mühendisliği Kongresi web sayfasının domain süresi için Galaksi Turizm ve Organizasyon A.Ş. ile yıllık ……. TL üzerinden anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 450

İzmir Şube tarafından planlanan ÇED Yönetmeliği Kapsamında PTD ve ÇED Raporlarının Hazırlanması Atölyesi’nin bütçesi ile birlikte uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 451

TÜMAD Madencilik ÇED raporu hakkında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin teknik destek talebinin faaliyet alanının Bursa Şube’ye ait olmadığı tespit edilmiş, desteğin teknik altyapısını oluşturmak için konunun yerinde incelenmek üzere ÇMO Trakya Bölge Temsilciliği’nden çalışma talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 452

İzmir Şube ile TEOL Dil Kursları ve Yurtdışı Eğitim arasında İndirim Protokolü yapılması için Şube Başkanı ………..  ………………’ne yetki verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Karar: 453

İstanbul Şube eğitim salonunda yer alan yirmi üç (23) adet kolçaklı sandalye için alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en uygun teklif (…… TL+KDV) veren Sanat Mobilya Döşeme ile anlaşma yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 454

İzmir Şube’de bulunan ViewSonic marka PJD555WDL model projeksiyon cihazının merceğinin değiştirilmesi ve bakımının yapılması için alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en uygun teklif KDV dahil ……. TL veren FN Teknik Bilişim Hizmetleri ile anlaşma yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 455

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

Karar: 456

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

……     ………….   ………….

14.06.2023 10:12
Okunma Sayısı: 181