TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:051 30 Mart 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 30 Mart 2023

  Toplantı Sayısı: 51

  Toplantı Başkanı: Fatma AKGÜN

  Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Sedat BAŞARIR

   

  Karar: 429

  …. sicil numaralı üye ………..   ………..’ün 17.03.2023 tarihinde Oda Yönetim Kurulu Yedek üyeliğinden istifa talebi değerlendirilmiş olup istifasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 430

  ……..   …………… tarafından 21.03.2023 tarih ……………… sayı numaralı Soruşturma Konulu Oda Yönetim Kurulu Kararları konulu yazısı değerlendirilmiş olup TMMOB ve ÇMO mevzuatında söz konusu talebin dayanağı olabilecek herhangi bir tanımlamanın bulunmaması, söz konusu soruşturmaların açılmasına ilişkin işlemler ve bildirimlerin mevzuatta tanımlandığı şekilde yapılmış olması ve kararların Oda Yönetim Kurulu adına ve ÇMO Ana Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere Odanın yazışma işlerini yürütmek ve imza etmekle yetkili olan Oda Genel Sekreteri imzası ile iletilmiş olması nedeniyle tekrar imzalı bir karar bildiriminde bulunulmasına yer olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 431

  Depremlerden etkilen bölgelerde meydana gelen felaketin nedenleri ve sonuçlarını raporlamak üzere TMMOB Maraş Depremleri Raporu Komisyon’unda Ahmet Dursun KAHRAMAN, Serdar GÖKŞEN, Fatma AKGÜN ve Sedat BAŞARIR’ın yer almasına ve iletişim bilgilerinin TMMOB’a bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 432

  TMMOB tarafından kurulan Bingöl İl Koordinasyon Kurulu’nda yer alacak temsilciler için konunun Diyarbakır Şube’ye yönlendirilmesine ve Diyarbakır Şube tarafından Bingöl İKK asil ve yedek temsilcilerinin belirlenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 433

  Konya İl Temsilciliği ile Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi arasında Göz Bölümü ile yapılacak olan protokol için Konya İl Temsilciliği’ne yetki verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 434

  Mersin Şube tarafından 21.03.2023 tarih ve 2023.ÇMO.MSN.024 sayı numaralı Ofis Değişikliği ve Demirbaş yazısı incelenmiş olup Mersin Şube için en uygun yerin Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube binası olduğu, konuyla ilgili işlemlerin yapılması için Mersin Şube Sekreteri Yakup Berkay Işık’a yetki verilmesi ve Şube’deki fazla malzeme listesinin çıkarılarak Oda Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Genel Merkez’e gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

   

  Karar: 435

  Oda Genel Merkez apartman görevlisi …….  …………’ın emekli olmasından dolayı daire başına düşen ………. TL kıdem tazminatının ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 436

  İzmir Şube tarafından Şube çalışanı ………  ……………. için İzmir Şube Banka Hesaplarının görüntüleme yetkisi verilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 437

  Bursa Şube üyelerimizden ….. sicil numaralı üyemiz …….  ………’in vefat etmesi nedeniyle borçlarının silinmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 438

  ……….  sicil numaralı üyemiz ……….   ………..’ın yaptığı başvuru değerlendirilmiş olup 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Birimler tarafından yapılacak çalışma sonucunda talebine cevap verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 439

  ….. sicil numaralı üyemiz ………   ………’un yaptığı başvuru değerlendirilmiş olup durumunun icralık olduğu ve avukatlık ücretinden feragat edilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 440

  Belgelendirme Birimi tarafından bildirilen LPG, Oda Kayıt Belgesi (OKB) ve kimlik ücretlerine ait kargo ücretlerinin üye tarafından (karşı ödemeli) ödenmesi değerlendirilmiş olup LPG, OKB ve kimlik ücretinin kargo ücretlerinin üye tarafından ödenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 441

  27-29 Nisan 2023 tarihlerinde Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi düzenlenecek olan IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nda İstanbul Şube’nin stant açmasına, bütçe oluşturulmasına, …………………   ……………………..  ……………….   ………………’in fuarda görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 442

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  Karar: 443

  Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

  ……..   ……….   ……………

   

  14.06.2023 10:11
  Okunma Sayısı: 394