TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:049 16 Mart 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 16 Mart 2023

  Toplantı Sayısı: 49

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER

   

  Karar: 416

  Oda Yönetim Kurulu’nun 07.01.2023 tarihli 349 nolu kararında ………………..  ……….. ile birlikte, …………………………….   ……………………………………….. hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için … sicil numaralı ………  …………. ve …. sicil numaralı ……………   ……………’nin soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 417

  Oda Yönetim Kurulu’nun 09.02.2023 tarihli … nolu kararında …. ………  ……….’nun Ana Yönetmelikte de tanımlanan görevini yerine getirmeyeceğini beyan etmesi anlamına gelen yazısı nedeniyle ………  …………  …………….  ……….. hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için … sicil numaralı ……. ………. ve …. sicil numaralı ……   ………….’nin soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 418

  Oda Yönetim Kurulu’nun ………….. kararlarında ……  …… tarafından gönderilen Sponsorluk Savunması Hk. yazı incelenmiş olup …..  ………… hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için …. sicil numaralı ……  …………. ve …. sicil numaralı ……  ………….’ın soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 419

  Oda Yönetim Kurulu’nun ……………………., Yönetim Kurulları adına veya bireysel olarak üyeleri aidat ödememeye ya da bu algıyı oluşturabilecek yönde her türlü kanaldan yapılmış olan çağrı, duyuru ve yatay yazışmaların TMMOB ve Oda örgütlülüğü suçu olduğu ve bunlar hakkında TMMOB ve Oda organlarının devreye sokulmasına ve gerekirse söz konusu duyuru ve yatay yazışmaların hiyerarşiyi ortadan kaldırmış olduğu esasından hareket ile gerekli Oda organlarının devreye sokulması için ilgili …… hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için ….. sicil numaralı …..  …….. ve …. sicil numaralı ….. ……………’ın soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 420

  Oda Yönetim Kurulu’nun …………………………, Yönetim Kurulları adına veya bireysel olarak üyeleri aidat ödememeye ya da bu algıyı oluşturabilecek yönde her türlü kanaldan yapılmış olan çağrı, duyuru ve yatay yazışmaların TMMOB ve Oda örgütlülüğü suçu olduğu ve bunlar hakkında TMMOB ve Oda organlarının devreye sokulmasına ve Oda, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda çalışanlarına sosyal medya veya farklı kanallardan sözlü, yazılı hakaret edenler için de TMMOB ve Oda  organlarının devreye sokulmasına ve hukuki yollara başvurulmasına,  gerekirse söz konusu duyuru ve yatay yazışmaların hiyerarşiyi ortadan kaldırmış olduğu esasından hareket ile gerekli Oda organlarının devreye sokulması için ilgili ………………………………………   ………….. ………………  hakkında soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için ……………….  ……………..   …………………………..’ın soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

   

  Karar: 421

  Oda Yönetim Kurulu’nun 07.01.2023 tarihli 350 nolu kararında Jeoloji Mühendisi ……..  ………. tarafından …………..   ………….. hakkında yapılan intihal başvurusu değerlendirilmiş olup konunun meslek etiği açısından incelenmesi için Oda organlarının devreye sokulmasına, konunun değerlendirilmesi için soruşturma açılması ile ilgili konunun soruşturulması için ………………….   ……………’ün soruşturma için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 422

  Antalya Şube tarafından 29.03.2023 tarihinde yapılması planlanan Kariyer Hedefi ve CV Hazırlama Semineri’nin ve bütçesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 423

  Antalya Şube tarafından gönderilen yazıda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimlerinin gerçekleşmesi için Eğitmen olarak …………   …………………’ın eğitmen olarak görevlendirilmesinin ve SÜMER eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 424

  SÜMER Birimi tarafından Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi için Birimlere daha önce yazılan yazıya ek olarak tekrardan yazı yazılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 425

  Yönetim Kurulu Odasında bulunan Arçelik Marka klimanın bakım ve tamiri için Ankara Servis Merkezi Tamir İnşaat Otomotiv İç ve Dışticaret Limited Şirketi ile …. TL+KDV olarak anlaşılmansın uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 426

  SÜMER Birimi tarafından hazırlanan 2023 yılı için Eğitim Ücretleri incelenmiş olup SÜMER Birimi tarafından belirlenen şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 427

  Satınalma Birimi tarafından Oda hatları için alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en düşük teklif olan Türk Telekom ile anlaşma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  14.06.2023 10:09
  Okunma Sayısı: 177