TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:048 11 Mart 2023 tarihli OYK toplantı kararları

  Toplantı Tarihi: 11 Mart 2023

  Toplantı Sayısı: 48

  Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

  Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

   

  Karar: 390

  Birimlere Deprem Bölgesi’ndeki üyelerin taleplerinin karşılanması yönünde çalışma yapılması için yazı yazılmasına, yazıya Miray DOKURER tarafından oluşturulacak anketinde gönderilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 391

  Birimlere Deprem Bölgesi’ndeki öğrenci üyelere yönelik Öğrenci Komisyonlarının aktif hale getirilerek öğrenci envanteri çıkartılması yönünde yazı yazılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 392

  Birimlere Komisyon çalışmalarının yapılması yönünde mevzuata uygun çağrı yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 393

  Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın şahsi telefonu ile yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılar için Ocak ve Şubat ayları olmak üzere iki (2) aylık telefon faturasından kullanım ücretlerinin (sms, mms ve internet bedelleri) ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 394

  Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı için SUMER Birimi tarafından alınan üç (3)   danışmanlık teklifi değerlendirilmiş olup en düşük teklif veren Başdenetçi ……..  ……….. ile ….+KDV TL/ay olmak üzere 13.03.2023 tarihi itibariyle bir (1) yıl sözleşme yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 395

  Diyarbakır Şube Başkanı Canfidal BOLDAŞ’ın 01.03.2023 tarihinde SÜMER Yürütme Kurulu Üyeliği ve SÜMER Başkanlığı görevlerinden istifası değerlendirilmiş olup istifasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 396

  Bursa Şube Başkanı Sevim YÜRÜTEN’in SÜMER Yürütme Kurulu Üyeliği ve SÜMER Başkanlığı görevlerine atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 397

  7438 sayılı Kanunla getirilen düzenleme kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan ………  ……. ’ın 13.03.2023 tarihi itibariyle; ……   …….., ……   ………. ve ……. …………..’nun 17.03.2023 tarihi itibariyle istifa dilekçelerinin kabulüne ve iş çıkış tebliğlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

   

   

  Karar: 398

  Mali müşavirimiz ……….   …………….'un 31.12.2022 itibariyle sona eren sözleşmesinin bir (1) yıl uzatılmasına ve 2023 yılı için aylık müşavirlik ücretinin 2022 yılına göre % 50 arttırılarak ….. TL olarak sözleşmesinin yenilenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 399

  İstanbul Şube tarafından 15.12.2022 tarih ve 137 sayı numaralı ile gönderilen Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) Görüşü yazısı değerlendirilmiş olup KYS prosedürü hakkındaki genel değerlendirme ve işleyiş değerlendirmesi yapılarak İstanbul Şube’ye bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 400

  27.12.2022 ve 18.01.2023 tarihlerinde Birimlere gönderilen yazıda üye aramalarına devam edilmesine ancak üye aramalarının yapılmaması üzerine Üyelik Birimi tarafından Birimlere üye aramaları hususunda tekrar hatırlatma yazısının yazılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 401

  …. sicil numaralı üyemiz …………  …………  ……….’ın Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi’ne açtığı dava; Avukatımız Hülya YILDIRIM ile görüşme neticesinde davaya kanun yararına bozma yoluna gidilmesi ve alacak davasına başvurulmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 402

  …… sicil numaralı …….  …….. isimli üyemizin bilgileri çevre mühendisi olmayan ………  ……… isimli bir kişiye ait olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ………  ………….. hakkında açılan icranın çekilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 403

  Oda Genel Merkezi’nde bulunan mail kotasının Şubelerden gelen talep doğrultusunda        

  500 000’inin her Birime üye oranında mail kotasının verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 404

  Mersin Şube tarafından talep edilen; aidatların, borç bilgilerin, mesleki sorunları ve taleplerinin de içinde bulunduğu genel merkez yöneticilerimizin de katılımının sağlanabileceği geniş katılımlı üye toplantısının planlanması ve bilgilendirme çalışmaları 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilerleyen tarihlerde tekrar görüşülmek üzere ertelenmesine ve Mersin Şube’ye bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 405

  Ankara Ticaret Odası Hurdacılık Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Meslek Komitesi tarafından çevre danışmanlığı ücretleri ile yaşanan sorunları istişare edebilmek amacıyla talep edilen randevu değerlendirilmiş olup görüşmenin 7.04.2023 tarihi saat 14.00’da atık yönetimi, danışman firmalarda çalışan Çevre Mühendislerinin sorunları gibi ilgili konularda Oda Genel Merkezi’nde yapılmasına ve Ankara Ticaret Odası’na toplantı bilgilerinin bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

   

  Karar: 406

  Elektrik Mühendisleri Odası sekretaryasında yürütülen TMMOB 14.Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu için Oda Yönetim Kurulu üyemiz Saime Yeşer ASLANOĞLU’nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 407

  Hükümlü …………..  ……………… ve diğer arkadaşları tarafından Çevre Mühendisleri Odasına sunulan dilekçelerin Türkiye Barolar Birliği Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’ne yönlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 408

  Mersin Şube tarafından talep edilen ofis değişikliği için diğer Odalar ile de görüşülüp, alternatif oluşturulmasına, kullanım detaylarının belirtilmesine ve Oda Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 409

  ….  sicil numaralı üyemiz ………    ……………. tarafından yapılan başvuru değerlendirilmiş olup istifasının kabul edilmemesinin bilgi edinme kanunu kapsamında kendisine bildirilmesine ve varsa muafiyet uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 410

  …. sicil numaralı üyemiz ……  ……….. tarafından yapılan başvuru Avukatımız Hülya YILDIRIM ile görüşülerek değerlendirilmiş olup icra döneminde yaptığı ödemenin muafiyet kapsamında olamayacağı için; 2020 ve 2021 yıllarından işsiz olduğu süreler için muafiyet işlemi uygulanmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 411

  …. sicil numaralı üyemiz ……..  …………. tarafından Odamıza iletilen üye aidat muafiyet dilekçesi incelenerek icrasının devam ettirilmesine ve 2022 yılından başlayan muafiyet uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 412

  …….. sicil numaralı üyemiz ……..   ………….  ……. tarafından Odamıza iletilen dilekçesinde belirttiği üzere TMMOB Ana Yönetmeliği Madde 109’da yer alan gerekçelerden dolayı üyeliğini korumakla yükümlü olduğuna dair yazı yazılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

  Karar: 413

  İstanbul Şube tarafından 15.12.2022 tarih ve 137 sayı numaralı ile gönderilen Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) Görüşü yazısı değerlendirilmiş olup KYS prosedürü hakkındaki genel değerlendirme ve işleyiş değerlendirmesi yapılarak İstanbul Şube’ye bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 414

  Antalya Şube tarafından 15.03.2023 tarihinde yapılması planlanan İş Akdi ile Çalışanların Yasal Hakları ve İşçilik Alacakları Semineri’nin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

  Karar: 415

  Antalya Şube tarafından gönderilen yazıda Biyosidal Ürün Uygulayıcı ve LPG Otogaz İstasyonu Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Eğitimlerinin gerçekleşmesi için İlkyardım Eğitmeni olarak …..   …………’in eğitmen olarak görevlendirilmesinin ve SÜMER eğitmen havuzuna eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

   

   

   

  14.06.2023 10:08
  Okunma Sayısı: 178