TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:044 09 Şubat 2023 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 09 Şubat 2023

Toplantı Sayısı: 44

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

Karar: 357

Büro Tescil Belgesi (BTB) başvuru ve yenileme işlemlerinin gecikme cezası olmadan üç (3) ay süre ile (01.05.2023 tarihinde kadar) uzatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 358

İşyeri Mali Sigortası (Daire 16 ve Daire 17) için satın alma birimi tarafından alınan üç (3) teklif değerlendirilmiş olup en düşük teklif olan Generali Sigorta A.Ş.’nin anlaşmalı olduğu FMT Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. ile 24/16 nolu daireye 3130,88 TL ve 22/17 nolu daireye 3130,06 TL olmak üzere işyeri sigortalarının yapılmaları üzerinden sözleşme yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 359

Konya Temsilciliği Üyelerimizden 10732 sicil numaralı üyemiz NEBİ TÜZÜN ve 10108 sicil numaralı üyemiz Yaşar DOĞAN’ın 31.12.2022 tarihinde kaza geçirerek vefat etmesi nedeniyle borçlarının silinmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 360

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

Karar: 361

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

…….   ………..  …………

Karar: 362

…… sicil numaralı üyemiz …….  ………’ın 2009 yılında Odamıza başvurduğu ve istifasının 2010 yılında kabul edildiği tespit edilmiş olup kayıt tarihi olan 2007 yılından 2010 yılına kadar aidatını ödemesi koşuluyla istifasının kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 363

…… sicil numaralı üyemiz ……….  ……….’un ilgili evrakları incelenmiş olup tutukluluk süresine tekabül eden alacakların iptal edilmesine ve açılmış olan icrasının iptal edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 364

…… sicil numaralı üyemiz ……  …………’nın TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun vermiş olduğu ilgili karara itirazı incelenmiş olup Onur Kurulu tarafından; TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun vermiş olduğu kararının yeterli olduğunu bildirmesi üzerine ilgili durum için yapılacak bir şey varsa Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılmasının uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 365

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimiz icra takip sürecinden önce ödemelerini gerçekleştirdiği için icralarından feragat edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

……    ……..  ………….

……    ……..  ………….

……    ……..  ………….

……    ……..  ………….

……    ……..  ………….

Karar: 366

Üyelik Birimi tarafından Standart İstifa Red Yazısı incelenmiş olup uygunluğuna karar verilmiş, 09.02.2023 tarihten itibaren istifa eden üyelere incelenen bu yazının gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 367

… sicil numaralı üyemiz ……  ……. tarafından Odamıza iletilen üye aidat muafiyet dilekçesi incelenerek TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi; “Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO Yönetim Kurulu yetkilidir” gereğince Odamıza başvuruda bulunan … sicil numaralı üyemiz …….  ………’nın dilekçesinde belirtilen tarihlerde yaşamış olduğu hastalık, işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına ve aynı nedenlerden dolayı icra işleminin geri çekilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 368

….. sicil numaralı üyemiz …..  …… …….. tarafından Odamıza iletilen LPG Sorumlu Müdürlük Belgeleri dilekçesi incelenmiş olup üyeye önerisi hususunda EPDK ile görüşme konusunda girişimde bulunacağına dair teşekkür yazısı yazılmasına ve EPDK ile görüşme planlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 369

…. sicil numaralı üyemiz ……  ……… tarafından Odamıza iletilen sistemde yaşanan sorun ve 2023 yılı oda aidat dilekçesi incelenmiş olup konunun Muhasebe Birimi tarafından incelenmesine, inceleme sonrasında tekrar değerlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 370

………………………… ………………………  konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 371

………………………… ………………………  konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

27.03.2023 13:53
Okunma Sayısı: 178