TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:041 07 Ocak 2023 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 07 Ocak 2023

Toplantı Sayısı: 41

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 332

Oda Danışma Kurulu’nun 15.01.2023 tarihinde saat 13.00’de Ankara’da yapılmasına, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Birimlerin çağırılmasına, toplantıya katılacak Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu üyeleri için kişi başına 900 TL, toplantıya katılan birimler için birim başına toplam 1800 TL (birimin tek kişi ile temsil edilmesi durumunda 900 TL) yol ve yemek harcırahı ödenmesine, Oda Danışma Kurulu’nun YouTube’dan yayınlanmasına, bunun teknik olarak mümkün olmaması durumunda ise toplantı ses kaydının alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 333

ARAS Kargo ile 2023 yılı için 23,76 TL+KDV olarak yeni protokolün imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 334

Aidat artışına yönelik sosyal medya üzerinden, yazılı ya da sözlü olarak hakaret eden üye, Birim yöneticileri ve ilgililer hakkında dava açılması hususunda Av. Hülya YILDIRIM’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 335

ÇMO İzmir Şubesi tarafından meslekte onur yılını dolduran 100 üyenin katılacağı etkinlik talebi değerlendirilmiş olup; Oda Yönetim Kurulu’nun oda kurumsallığı adına tüm birimlerde tek tip plaket kullanılması ve ekonomikliği açısından tüm plaketlerin tek elden basılması kararı olduğundan bütçe içindeki plaket basım bedelinin ret edilmesine, Resto Catering firmasından alınan teklifin uygunluğuna, ancak töreni gerçekleştirmiş olan diğer birimlere ayrılmış paylar da göz önüne alınarak bütçenin 12 000 TL (KDV hariç) ile sınırlı olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 336

İgobis yazılım sisteminde Üye Aidat Ödeme seçeneklerinde “Kendi Hesabıma Aidat Ödeme”, “Başka Üye Hesabına Aidat Ödeme”, “Bağış” seçenek ve kutucuklarının oluşturtulması ile düzenleme yapılmasına; bu düzenlemenin muhasebe hesapları ile entegre edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 337

İgobis yazılım sisteminde Üye Aidat Ödeme kısmında ülke gerçeklerinden, bunun oda mali durumuna yansımasından yola çıkan ve Odanın aidata bakış ve tahsil politikasına da değinen gelinen nokta ve olası riskleri üyeye aktarma amaçlı bir metin hazırlanarak, bir info notu yerleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 338

Odanın mali durumunu ülke gerçeklerinden, bunun oda mali durumuna yansımasından yola çıkan ve Odanın aidata bakış ve tahsil politikasına da değinen son durumda gelinen noktayı ve olası riskleri üyeye aktarma amaçlı bu kapsamda verileri de içerir bir metin hazırlanarak metnin üyeler ile etkin olarak paylaşılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 339

TÜMAD Madencilik ÇED raporu hakkında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin teknik destek talebi görüşülmüş, desteğin teknik altyapısını oluşturmak için konunun yerinde incelenmek üzere ÇMO Bursa Şubesi’nden çalışma talep edilmesine ve durumu aynı konu ile dava açma kararımızı da içeren bir yazı ile Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 340

ÇMO İstanbul Şubesi tarafından etkinlik bütçelerinin yıllık uygunluğunu isteyen yazısı değerlendirilmiş; işleyiş açısından, Oda prosedürleri etkinlik benzeri bütçeleri aylık bütçe raporları içinde incelenmesini gerektirdiğinden; ekonomik açıdan ise ülke ve bağlı olarak oda mali durumu ileri tarihlere dair bu tür bütçe kestirimlerinin yapılmasına imkan vermediğinden önerinin uygun olmadığına ve benzeri bütçe taleplerinin Oda işleyişine uygun aylık bütçeler üzerinden konuşulması gereğine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 341

…… sicil numaralı üyemiz ………..’un 2016 yılında zaman aşımı dilekçesi verdiği ve icrayı işlem uygulandığı, 29.12.2020 tarihinde ise devlet memuru gerekçesiyle resmi olarak istifa dilekçesini gönderdiği ancak dilekçesinin işleme alınmayarak ve kendisine cevap verilmediği tespit edilmiştir. Üyeye 2022 yılında yeniden icra işlemi başlatıldığından itirazı ile karşılaşılmış, yaşadığı mağduriyet tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasına, üye tarafından kalan icra ödemeleri yapılarak icrasının kapatılmasına ve üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 342

Yaşam Döngüsü Analizi eğitimi için aşağıda yer alan fiyatlar üzerinden QSİ Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri LTD. ŞTİ. ile protokol yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eğitim Adı

Eğitim Gün Sayısı

Eğitmen Ücreti (Ulaşım+Konaklama Hariç)

Eğitmen Ücreti

(Ulaşım+Konaklama Dahil)

En Az Katılımcı Sayısı

Yaşam Döngüsü Analizi Eğitimi

2 gün

(16 saat) 

3500 TL+KDV
(4130 TL)

4600 TL+KDV
(5428 TL)

15 kişi

 

 

Karar: 343

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi için aşağıda yer alan fiyatlar üzerinden 2023 yılı için Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim planlarının yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Eğitim Adı 

Eğitim Gün Sayısı 

Katılımcı Ücreti (ÇMO Üye)

Katılımcı Ücreti (Dış Katılımcı)

Eğitmen Ücreti (Net)

En Az Katılımcı Sayısı 

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

3 gün

(24 saat)

1100 TL

1300 TL

150 TL/saat

10 kişi

Karar: 344

Bursa Şube’de bulunan LENOVA G560 (İ3 CPU M 380) marka model laptop bilgisayarın tamiri olmadığı için demirbaş listesinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 345

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 346

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 347

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 Karar: 348

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 349

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 350

………………………… ……………………… konu yönetim kurulunda görüşülmüş; Oda organlarının devreye sokulması konusunda konularla ilgili soruşturma ekibi atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

27.03.2023 12:42
Okunma Sayısı: 199