TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:039 22 Aralık 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi: 22 Aralık 2022

Toplantı Sayısı: 39

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 314

İkizdere Davası ile ilgili gelen yazıların Av. Hülya YILDIRIM’a iletilmesine, kendisinden gelecek olan görüşler doğrultusunda konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 315

Diyarbakır Şube’ye alınacak klima için satınalma birimi tarafından araştırma yapılmasına ve araştırma sonunda uygun fiyatlı ürünün Yönetim Kurulu onayına sunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 316

TMMOB Mühendis-Mimar ve Şehir Plancıları Asgari ücreti üzerinde görüşülerek resmi asgari ücret zam oranı ve 2022 yılı enflasyon verileri göz önünde bulundurularak 2023 yılı için TMMOB Mühendis-Mimar ve Şehir Plancıları Asgari ücret görüşümüzün 18.500 TL olarak TMMOB’a bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 317

2023 yılı Üyelik ve Belge Ücretleri için Birimlerden görüş alınmasına, Birim görüşlerinin en geç 27 Aralık 2022 tarihi saat 17:00’e kadar Genel Merkeze gönderilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 318

Medya Takip Merkezi’nin 650TL+KDV revize teklifinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 319

Borcu olan üyelere yazı yazılmasına, ‘’yeni yıla geçişle birlikte üyelik aidatlarının artacağının ve geçmiş dönem borç hesabının artmış aidat üzerinden hesaplanacağının, bu durumun oluşmaması için yeni yıl başlamadan önce borçlarını kapatmalarının uygun olacağının’’ yazı içeriğinde yer almasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 320

İstanbul Şube tarafından gönderilen KYS İşleyiş Değerlendirme yazısının değerlendirilmek üzere ilgili birimlere (Kalite, Sümer, Üyelik, Muhasebe vb.) gönderilmesine, değerlendirmelerin 28/12/2022 tarihine kadar toparlanması ve Yönetim Kurulu’na iletilmesine ve konunun bir sonraki toplantıda Yönetim Kurulu tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 321

İstifa listesinde yer alan üyelerimizle hafta içi yapılacak görüşmede istifa kabul/red kriterlerinin netleştirilmesine ve sonrasında listenin bu kriterlere göre tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 322

2023 yılında aidatların artacak olması nedeniyle borçlu üyelerin borç hesaplamasının yeni aidatlar üzerinden hesaplanacağı bilgisini de içeren bir yazı ile üye aramalarının devam ettirilmesinin önemli olduğunun Birimlere hatırlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 323

TÜMAD Madencilik ÇED Raporu hakkında daha önce ZMO tarafından açılan bir davanın kazanıldığı, ancak başka bir isim ile ÇED başvurusunun yenilendiğine, konunun Avukat Hülya YILDIRIM’a aktarılmasına, Hülya YILDIRIM’ın da ZMO’nun avukatıyla görüşerek gerekli dava hazırlıklarını yapmasına ve en geç 6 Ocak 2023 tarihine kadar dava açılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 324

ASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan üyelere yönelik Ankara Şube tarafından bildirilen üye toplantısı ve avans talebinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 325

Adana Şube tarafından 4 Şubat 2023 tarihinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda Akdeniz Bölgesinde İklim Değişikliği ve Etkileri Sempozyumu dosyasının bütçe, planlama, düzenleme kurulu ve varsa sponsorlukla ilgili çalışmalara dair tüm bilgiler ile birlikte bütüncül değerlendirilmesine, sponsorlukla ilgili yerel belediyelerle ön görüşmelerin yapılıp, bilgisinin düzenlenmesinin ardından; Oda Yönetim Kurulu’na iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 326

Gelir İdaresi Başkanlığı Komisyonu için Gül Deniz DUYAR ve Cansu Cömert AKSOY’un asil, Cem ŞAHİN ve Banu BİNGÖL’ün yedek üye olarak bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 327

Bursa Şube tarafından yapılan Kurumsal Algı Açısından Logo İyileştirilmesi öneri yazısının değerlendirilmiş olup; Bursa Şube tarafından logo kullanımının iyileştirilmesi yönündeki önerisi kıymetli bulunmakla beraber, gerek yolun başında müdahalenin görsel hafızaya hitap anlamında olumsuz etkisi; gerekse bu konuda bir genelin kabulünü sağlayabilecek sonuçlar için gerekli olan profesyonel çalışma maliyetlerinin günümüz koşullarında çok da mümkün görülememesi nedenleri ile çalışma yapılmasının şu dönem için doğru olmayacağı, konunun ilerleyen dönemlerde tekrar ele alınabileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 328

İcralarla ilgili para geri dönüşlerini beklemenin gerekli olmadığına, icra işlemlerinin devam ettirilmesine oy birliğiyle, icraların on (10) yıllık borç üzerinden gönderilmesine oy birliğiyle ve icralarda maaş haczi dahil tüm icra işlemlerinin uygulanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Karar: 329

Oda Yönetim Kurulu Başkanı’nın şahsi telefonu ile yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılar için iki (2) aylık telefon faturasının ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

 

01.02.2023 11:45
Okunma Sayısı: 205