TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:038 15 Aralık 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 15 Aralık 2022

Toplantı Sayısı: 38

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 299

Blu TV Belgeseline Gala yemeği için destek sağlanmasına, altı (6) bölüm için yapılacak çalıştay ile ilgili görev alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 300

Kuraklık Sempozyumu’nun Genel Merkez tarafından düzenlenmesine, sempozyumda Düzenleme Kurulu’nda Prof. Dr. Beyza ÜSTÜN, Doç. Dr. Sedat GÜNDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Hakan DULKADİROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin CÜCE ve Arş. Gör. Dr. Saime Yeşer ASLANOĞLU ’nun yer almasına, sponsorluk için düzenleme yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 301

Öğrenci Kurultayı’nın Çukurova Üniversitesi ile birlikte yapılmasına, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep ZAİMOĞLU ile görüşülmesine, öğrenci komisyonlarının bilgilendirilmesine ve toplantıya çağırılmasına, öğrenci kulüpleri ile ilgili bu kapsamda girişimde bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 302

Ankara Şube’ye 19.09.2022 tarihinde 2022.ÇMO.GM.0560 sayı numarası ile yazılan sponsorluk konulu savunma yazısına cevap verilmemesi nedeniyle, 15.12.2022 tarihinde yapılan Oda Yönetim Kurulu toplantısında ilgili yazıya Oda Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere ivedi cevap verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 303

Mersin Şube tarafından bildirilen bir (1) adet fax, bir (1) adet laptop, iki (2) adet bilgisayar, bir (1) adet yazıcı, bir (1) adet tarayıcı ve bir (1) adet yazıcı fax için servis raporlarıyla birlikte Oda Yönetim Kurulu’na iletilmek üzere gönderilmesinin ardından tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 304

Oda Genel Merkez santral hattından ‘’0’’ tuşunun kaldırılmasının uygunluğuna ve Deniz İletişim firması ile santral hattının düzenlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar: 305

KEP adresleri için Birimlerden alınan talepler doğrultusunda Bursa ve Mersin Şube’ye yetki verilmesine, İzmir Şube’de ise yetki değişikliği yapılarak yetkisinin devam ettirilmesine ve diğer KEP adreslerinin ilgili Şubeler tarafından iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 306

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

…….   ……..   ………….

 

Karar: 307

13499 sicil numaralı …….  ……. ……., 9352 sicil numaralı …….  ……., 14017 sicil numaralı …….  ……. ……., 7901 sicil numaralı …….  ……., 13566 sicil numaralı …….  ……., 3574 sicil numaralı …….  ……., 9995 sicil numaralı …….  ……., 14617 sicil numaralı …….  …….,  10231 sicil numaralı …….  ……., 1587 sicil numaralı …….  ……. ve 10582 sicil numaralı …….  ……. tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 308

Üye aramalarına Birimler tarafından devam edilmesine, arama yapmayan Birimlere yazı gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 309

FR.UYL.024- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ FORMU ve FR.UYL.025- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU’nun uygunluğuna ve KYS’de ilgili revizyonların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 310

İstanbul Şube Meslekte Onur Yılı Etkinliği için Güzelbahçe Çiftliği Gıda’dan alınan teklifin uygunluğuna, etkinliğin planlandığı şekilde yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 311

İzmir Şube ile Özel Gazi Hastanesi arasında indirim protokolü imzalanması için yetki devri yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 312

Ankara Şube ile Kahve Diyarı, Maydonoz Döner Yaşamkent ve Maydonoz Döner Mamak protokollerin uygulanması için yetki devrinin yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 313

TMMOB Biyosidal Çalışma Grubu için Özcan ÇOLUK ve Serdar GÖKŞEN’in isimlerinin TMMOB'a bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

01.02.2023 11:44
Okunma Sayısı: 187