TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:037 08 Aralık 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 8 Aralık 2022

Toplantı Sayısı: 37

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 288

TMMOB’un düzenleyeceği Deniz ve Çevre Politikaları hakkında Panele Oda Yönetim Kurulu üyesi Sedat BAŞARIR’ın katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 289

Şube ve Temsilcilik bütçeleri ile ilgili Muhasebe tarafından Mali Müşavir ile görüşülüp Şube ve Temsilciliklere dönüş yapılmasına ve Demirbaş kayıtlarının düzeltilmesinin istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 290

Antalya Şube’nin kira durumu için Oda Müdürü Dr. Ali ÇİFTÇİ’nin Av. Hülya YILDIRIM ile görüşmesi ve gerekli bilgi ve belgeleri aktarmasına, dava sürecinde kira artışı yapılarak kira ödemesinin devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 291

Antalya Şube’ye yapılan staj başvurusu görüşülmüş olup 4. Sınıf bir Çevre Mühendisliği öğrencisine mesleki açıdan daha çok fayda sağlayacak bir yerde staj yapmasının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 292

Emekli, Yurt Dışı ve Engelli üyeler için istifaların kabul edilmemesine, muafiyet konusunda üyelerin bilgilendirilmesine ve istifa başvurularının reddi yönünde bilgi verilmesine, Kalite Yönetim Sisteminde Üyelik Birimi tarafından ilgili revizyon taleplerinin oluşturulup Oda Yönetim Kurulu’na göndermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 293

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

…….

………  …………

 

Karar: 294

5564 sicil numaralı ………  …………, 12885 sicil numaralı ………  …………, 7478 sicil numaralı ………  …………  ……. , 670 sicil numaralı ………  …………, 3631 sicil numaralı ………  …………, 11958 sicil numaralı ………  …………, 4214 sicil numaralı ………  …………, 12605 sicil numaralı ………  …………, 13567 sicil numaralı ………  …………ve 10246 sicil numaralı ………  ………… tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 295

Muhasebe Birimi tarafından Medya Takip Merkezi ile görüşme yapılmasına ve yeni fiyat güncellemesi istenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 296

17 Aralık 2022 tarihinde yapılacak Çukurova Bölgesel Çevre Çalıştayına Mersin Şube’den Şube Başkanı Sinan CAN ile Şube Sekreteri Yakup Berkay IŞIK’ın görevlendirilmesine, yol ücretinin karşılanmasına ve Şube Yönetim Karar defterinin örneğinin Genel Merkeze gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 297

Mersin Şube ile Tarsus Üniversitesi arasında Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokol’de sürenin on beş (15) ay olarak güncellenerek protokol yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 298

30.11.2022 Tarih ve 32029 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği’’ çerçevesinde A-1 Tipi Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri, A-2 Tipi Mühendislik Akustiği, B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü/Rapor Haritalama, B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Rapor Haritalama, C-1 Tipi Bina Akustiği ve C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programlarının Odamız bünyesinde düzenlenmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya alınmış olup; şube ve temsilciliklerimizde söz konusu eğitimlere ait planlama yapılmaması ve planlanan eğitimler var ise iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

01.02.2023 11:43
Okunma Sayısı: 351