TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:034 17 Kasım 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 17 Kasım 2022

Toplantı Sayısı: 34

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Özcan ÇOLUK, Saime Yeşer ASLANOĞLU, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 244

……  …….. isimli üyemizle ilgili olarak 2007 yılında verdiğini söylediği dilekçenin kaydı yoktur. Bu nedenle işlemin 2021 yılındaki dilekçesine istinaden yapılması gerekir. Ancak 2021 yılında istifanın kabulü için tüm aidat borçlarının kapatılmış olması şartı olduğundan işleme alınmamıştır. Üyenin yeniden istifa dilekçesini sunmasına istinaden istifa koşullarını da sağlıyorsa istifa talebinin işleme konulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 245

……  …….. isimli üyemizin durumuna dair; öncelikle ……  …….. isimli kişiye gönderilen icra yazısının geri çekilmesi/iptal edilmesine, ……  …….. isimli üyemizin ise üyelik durumunun mevcut haliyle devam ettirilmesi ancak üyelik kartında kayıtlı bulunan yanlış bilgilerin düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 246

……  …….. isimli üyemizin tekrar işe başlaması durumuna istinaden tekrar SGK başlangıcı olan tarihten (resmi işe başlama tarihinden) itibaren üyelik aidatı yansıtılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 247

……  …….. isimli üyemizin işsiz olduğu dönem için aidat muafiyeti uygulanması ve bu sürecin dışında kalan dönem için aidat borcunun hesaplanarak üyeye bildirilmesine, emeklilik nedeniyle uygulanması gereken ayrı bir muafiyet durumu var ise belirlenmesi ve uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 248

……  …….. isimli üyemizin istifa talebinin reddine, hükümlü olduğu dönemin belgelendirilmesi ve bu dönemde İŞSİZLİK nedeniyle aidat muafiyetinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 249

……  …….. isimli üyemizin istifa talebinin reddine, hükümlü olduğu dönemin belgelendirilmesi ve bu dönemde İŞSİZLİK nedeniyle aidat muafiyetinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 250

Üye aramaları konusunda tüm birimlerimiz tarafından yapılan aramaların istatistik verilerinin raporlanması (kaç üye arandı, icra gönderilen üyelerin yüzde kaçlık bir kısmına ulaşıldı vb.) ve rapora istinaden birimlerin aramalara devam edip etmemeleri hususunda tekrar yazı yazılıp yazılmayacağına karar verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 251

Meta Nikel isimli maden şirketinin kurmayı planladığı Sülfürik Asit Üretim tesisinin ÇED olumlu kararına dava açılması konusuna ilişkin Av. Hülya YILDIRIM’dan görüş istenmesine, aynı tesisle ilgili daha önce yaşanan sülfürik asit tankeri devrilmesi vb. kazalarla ilgili süren dava vb. konularının incelenmesine, TMMOB veya bağlı başka bir oda tarafından açılmış bir dava olup olmadığının kontrol edilmesine ve bu bilgiler toplandıktan sonra dava açılmasına, açılacak davanın mümkünse TMMOB ile birlikte açılmasının daha uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 252

Kalite birimi tarafından’’FR.YÖN.001- ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ORGANİZASYON ŞEMASI’’ KYS dokümanında yapılan revizyon incelenerek uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 253

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

……

………  …………….

 

 

Karar: 254

7487 sicil numaralı …… …….. ve 12679 sicil numaralı üyemiz ……. …….. tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

01.02.2023 11:41
Okunma Sayısı: 211