TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
16. Dönem Toplantı No:033 10 Kasım 2022 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi: 10 Kasım 2022

Toplantı Sayısı: 33

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Fatma AKGÜN, Serdar GÖKŞEN, Miray DOKURER, Sedat BAŞARIR

 

Karar: 238

SÜMER gündemi için her hafta kaç eğitim yapıldığı, kaç eğitim planlamasının olduğu, eğitimlere kaç kişinin katıldığı, planlanan ve gerçekleşen bütçelerin bilgilerinin özetlendiği bir rapor hazırlanması ve yönetim kurulu toplantısında haftalık olarak değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 239

Şubelerde kullanılmayan veya az kullanılan POS cihazlarının iptal edilmesine ve ödeme işlemlerinin sanal pos kullanılarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 240

Üyelere ait eksik adres ve T.C. Kimlik No gibi bilgilerin toparlanması için birimlerin çalışma yapmasına ilişkin yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 241

Nilüfer Çayı ile ilgili suç duyurusunda bulunulmasına ve suç duyurusunda bulunulmasına yönelik çalışma yapılmasına, konuya dair daha fazla detay toplanmasına, konuyu takip ettiğini bildiğimiz Denetleme Kurulu Üyemiz Sultan Gülsün ile görüşülerek kendisinden de değerlendirme alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 242

Aşağıda sicil numaraları ve isimleri yer alan üyelerimizin istifa talepleri incelenerek mevzuatımıza göre gerekli koşulları yerine getirmeleri sebebiyle istifa taleplerinin onaylanmasına, istifa eden ancak borcu da olan üyeye ödeme emri gönderilmesi ve/veya hukuki yolla ödeme talebinin iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

……

…..…… ……..

 

 

Karar: 243

6654 sicil numaralı ……  …….., 12883 sicil numaralı …..  ……., 12884 sicil numaralı …..  ……., 11800 sicil numaralı üyemiz …..  ……., 4932 sicil numaralı üyemiz …..  …….,  11120 sicil numaralı üyemiz …..  …….,  9935 sicil numaralı üyemiz …..  ……., 7598 sicil numaralı üyemiz …..  ……. ve 9016 sicil numaralı üyemiz …..  ……. tarafından Odamıza iletilen istifa talep dilekçeleri incelenerek mevzuatımıza göre istifa koşullarını sağlamaması sebebi ile istifa taleplerinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

01.02.2023 11:41
Okunma Sayısı: 347