TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
15 Aralık 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 15 Aralık 2021

Toplantı Sayısı   : 51

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ , Ahmet KIRMIZI

Karar: 411

2022 yılı Üyelik ve Belgelendirme ücretleri; enflasyon oranındaki artış ve Birimlerimizden gelen görüş ve öneriler çerçevesinde değerlendirilerek 2022 yılı için üyelik ve belge ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oyçokluğu ile  kararı verilmiştir.   

2022 Yılı Üyelik ve Belge Ücretleri:

 

2022 Yılı Üyelik ve Belge Ücretleri

Yıllık Üye Aidatı

264 TL

Üye Kayıt Ücreti

20 TL

Kimlik Ücreti

60 TL

Yabancı Üye Başvuru Ücreti

1.250 TL

Yabancı Üye Yıllık Aidatı

6.200 TL

Oda Kayıt Belgesi Ücreti

120 TL

MAPEG Proje Onay Ücreti

170 TL

SMM - B İlk Başvuru Ücreti

120 TL

SMM - B Yıllık Ücreti

300 TL

BTB İlk Başvuru Ücreti

560 TL

BTB Yıllık Ücreti

830 TL

Kayıp BTB Ücreti

830 TL

2021 Yılı İçinde Kurulan Firmalar İçin  BTB Ücreti Kurulduğu Aydan Sonraki Her Ay İçin:

70 TL

LPG Sorumlu Müdürlük belge düzenleme ücreti

TMMOB tarafından belirlenecek

LPG Sorumlu Müdürlük belge yenileme ücreti

TMMOB tarafından belirlenecek

BTB -Ocak Ayından Sonra yapılacak Başvurularda Her Ay İçin Alınacak Ceza Tutarı

                      70 TL

Aslı Gibidir Onayı

50 TL

SMM veya Firma Adı Değişikliği Nedeniyle Alınmış BTB Yenileme Ücreti

120 TL

Adli Bilirkişilik Oda Sicil Belgesi

120 TL

 

 

Karar: 412

Şebinkarahisar`da Nesko Madencilik Atık Havuzu Patlaması için Trabzon temsilciliğimizden, Yanan ormanlar ve zeytinlikler üzerine YEKA için şerh konulması nedeniyle Muğla Temsilciliğimizden, Ayvalık Bifer Demir Zenginleştirme Tesislerinde Atık Havuzu Patlaması üzerine Bursa Şubemizden, Ergene havzası için İstanbul Şubemiz ve Trakya Temsilciliğimizden rapor hazırlanmasının talep edilmesine, sözkonusu raporda; yaşanan kirliliğin çevre mevzuatıyla (başta Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği olmak üzere) ilişkisi, çevresel etkilerinin ve boyutunun değerlendirilmesi ve yaşanan olaydaki ihmallerin, suç unsurlarının, yararlanılan mevzuat boşluklarının da ele alınması ve 30 Aralık 2021 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar: 413

Odamız çalışanlarına yönelik olarak Kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında 25-26 Aralık 2021 tarihinde Ankara`da oryantasyon eğitimi ve personele yönelik yılbaşı yemeği organizasyonu gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

03.01.2022 00:00
Okunma Sayısı: 328