TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
14Temmuz 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 14  Temmuz 2021

Toplantı Sayısı   : 31

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL,  İlden KİBAR,  Özge ERGEN GÜVENÇ,

Karar: 300

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi;  

"Hastalık, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi nedenlerle birikmiş olan Oda aidat borçlarının tahsili hususunda ÇMO Yönetim Kurulu yetkilidir"  gereğince Odamıza başvuruda bulunan aşağıda isim ve sicil numaralı bulunan üyelerimizin yaşamış olduğu hastalık, işsizlik ve geçim sıkıntısı sebebiyle üye aidat yükümlülüklerinden muaf tutulmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

.........

......... 

Karar: 301

Oda Yönetim Kurulumuza iletilen, Üyemiz ........ ait şikayet başvurusu  incelenerek konunun araştırılması için 05.02.2021 tarih 139 nolu karar ile , Soruşturma Komisyonu kurulmuştur. Soruşturmacılarımızın 30.06.2021 tarih ve 1206 sayılı  , Soruşturma Sonuç Raporunda, disiplin soruşturmasına yer olmadığı raporlanmış olup Oda Yönetim Kurulumuzda, Soruşturma Kurulu raporuna uygun olarak karar verilmiş ise de; Konu ile ilgili olarak sonrasında elde edilen bilgiler ışığında, konunun yeterli titizlikte incelenmediği ve soruşturmanın eksiksiz yürütülmediği noktasında kanaat oluşmuş olup, konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, dilekçenin yeniden incelenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi adına, konunun doğrudan Oda Onur Kuruluna sevkine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 302

TMMOB 46.Olağan Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında TMMOB Genel Kurul Gündemi`nde yer alan komisyonlarda aşağıda isimleri belirtilen üyelerimizin  görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetmelikler Komisyonu

:

Ahmet Avni ATAYOL

Kararlar Komisyonu

:

Rıfat GÖKSU

Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

:

İlden KİBAR

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

:

Feyat AZİZOĞLU

29.07.2021 00:00
Okunma Sayısı: 311