TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
14 Nisan 2021 OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 14 Nisan 2021

Toplantı Sayısı   : 021

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Doğan YILDIRIM, Ahmet KIRMIZI

 

Karar: 237

İzmir Şubemizin 2020.ÇMO.İZM.0166 sayı ve 12.04.2021 tarihli yazısı ile Eğitim programı kapsamında "ISO 14064-1:2018 Standardı Çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Ve Raporlanması Temel Eğitimi" düzenlenmesi için yeni standart konusunda eğitim verebilecek kuruluşlar konusunda araştırma yapılarak, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. ve Türk Standartları Enstitüsünden teklif alınmış olup, en uygun teklifi veren TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. firması ile çalışmasına karar verildiği; bu kapsamda, kuruluşların bakım, üretim ve çevre yönetim sistemi departmanlarında görev alan mühendis ve sorumlularına yönelik 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak "ISO 14064-1:2018 Standardı Çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi" düzenleneceği bildirilmiştir.

İzmir Şubemizin bildirmiş olduğu "ISO 14064-1:2018 Standardı Çerçevesinde Sera Gazları Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi" Oda Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek;

Eğitimin çevrimiçi olması sebebiyle tüm üyelerimize duyuruların gerçekleştirilerek en az 15 kişilik katılımla düzenlenmesi, katılımcı sayısını arttırmak amacıyla eğitim tarihinin tekrar gözden geçirilerek ötelenebileceği, eğitim ücretinin ise SÜMER kapsamında belirlenen ücret olan 2 gün: 374 TL olarak duyurulmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 238

23.03.2021 tarih ve 2021.ÇMO.GM.0215 sayılı yazımız ile Birimlerimize; Odamız üye aidatlarının tahsilatı hususunda Odamızın yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle üyelerimize yönelik bir çalışma başlatıldığı, Haziran 2021 tarihine kadar üyelerimize süre verilerek aidat yükümlülüklerini yerine getirmelerinin talep edildiği,  Birimlerimiz tarafından; bu süre zarfında her bir üyemiz ile iletişime geçilerek konu hakkında bilgilendirilmesi,  üye iletişim bilgi kayıtlarının güncellenmesi için gereken hassasiyetin gösterilmesi, Haziran sonu itibariyle başlatılabilecek yasal yaptırımlara sebebiyet verilmemesi için üyelerimizden gereken duyarlılığın gösterilmesinin istenilmesi talep edilmiştir.

Birimlerimize ilgi kayıtlı yazımıza yönelik olarak  ; öncelikle aidat yükümlülüğü 5 yıl ve üzeri bulunan üyelerimizden başlanarak üye aramalarının ivedilikle başlatılması, Birim yöneticilerimizin üye aramalarında aktif görev alması, yapılacak görüşmelerde üyelerimize Odamız çalışmalarının aktarılması, Oda mevzuatımızda yer alan aidat muafiyetleri konusunda bilgi verilmesi ve 12 taksit ile ödeme olanağının hatırlatılması; ayrıca, mevcut iletişim bilgileri ile ulaşılamayan üyelerimizin güncel iletişim bilgilerinin temini için gerekli çalışmaların yapılması ve yapılan çalışmalara karşın güncel bilgilerine ulaşılamayan üyelerimize ilişkin listenin Oda Genel Merkezimize bildirilmesi hususlarında resmi yazı gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Karar: 239

T.C. Karşıyaka Belediye Başkanlığı İle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası arasında Sürdürülebilir Enerji Ve İklim Eylem Planı (SECAP 2020) Hazırlanmasına İlişkin Ortak Hizmet Projesi Protokolü kapsamında Karşıyaka Belediyesi tarafından hizmet bedelinin %40 ına karşılık gelen 10.000,00 ₺ tutarın ödeme  gerçekleştirilmesi üzerine proje ekibinde teknik uzman olarak görevlendirilen Ayça IRMAK`a 2.800 TL ödeme gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

28.04.2021 00:00
Okunma Sayısı: 404