TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
13 Ocak 2021 OYK Toplantı Kararları

Toplantı Tarihi   : 13 Ocak 2021

Toplantı Sayısı   : 10

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI (Çevrimiçi)

 

Karar: 118

Muğla İl Temsilciliğimize kayıtlı üyelerimiz ile 12 Ocak 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çevrimiçi üye toplantısında Muğla İl Temsilciliğimizde Yönetim görevini üstlenecek yedi (7) üyemizin isimleri belirlenmiştir. Aşağıda isim ve sicil numaraları belirtilen üyelerimizin temsilcilik Yönetim Kurulu’nda görev almak üzere atanmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Muğla İl Temsilciliği:

312- Fikret ENGİN

6655-Adalet ÖNER

7020- Ahmet ACAR

10869- Çağlar TÜRKMEN

10981-Selin AKTAŞ

11052-Semih DUMAN

14517-Süleyman SAZ

Karar : 119

Sosyal Etkinlikler Komisyonu’ na 2402 sicil numaralı üyemiz Mücteba GÖKŞEN’ in eklenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 120

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, SÜMER (Sümer Eğitim Merkezi) Uygulama ve İzleme Yönergesinde; Madde 8-(8) Eğitimlerin kategorilerine göre katılımcı ücretleri Birimlerin yapmış olduğu çalışma doğrultusunda SÜMER tarafından belirlenir…  hükmü gereğince; Birimlerimizden ve SÜMER Yürütme ve Danışma Kurulu’ ndan  gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek 2020 eğitmen ve katılımcı ücretlerinin 2021 yılında %10 arttırılmasının uygunluğuna oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Karar: 121

16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında 2021 yılı Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretleri konusunda karar alınacağı belirtilerek, eğitim ücretlerinin belirlenmesi konusunda Oda görüşümüz Birliğinize iletilmesi talebi üzerine;

2021 yılı için Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretlerinin 2020 yılına göre %20 arttırılmasının Birliğimize önerilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. 

Karar: 122

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı, Tıbbi Atık, Gürültü eğitimleri üzerine görüşme yapmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden randevu talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 123

Mesleki Haklar ve Çalışmalar Komisyonunda görevlendirilmek üzere; İstanbul Şubemiz tarafından iletilen Ömür YAŞAYAN isimli üyemizin komisyona eklenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 124

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çevresel Etki Değerlendirmesi Hizmetleri Mesleki Denetim ve Asgari Ücret Uygulama Yönergesi ile Çevre Danışmanlık Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi, İçme ve Kullanma Suyu Temin İletim ve Dağıtım Hatları, İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, Atıksu ve Yağmur Suyu Hatları, Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri, Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri, Derin Deniz Deşarjı ve Katı Atık Yönetimi konularındaki proje hizmetlerine ilişkin Proje Vize Esasları ve Asgari Ücret Tarifelerinin 2021 yılı için güncellenmesi maksadıyla Birimlerimizin görüşlerine açılmasının uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 

18.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 436