TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
12 Şubat2021 tarihli OYK toplantı kararları

Toplantı Tarihi   : 12 Şubat   2021

Toplantı Sayısı   : 12

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 151

LPG Sorumlu Müdürlük eğitimlerinin cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz verilmesi, başvuruların alınması ve başvuru sırasına göre kayıt önceliği verilmesi, kayıt olmasına rağmen mazaretsiz eğitime katılmayan üyelerin 6 ay sonra gerçekleştirilecek eğitime kaydının alınması veya ücrete tabi tutularak 6 aylık bekleme şartının uygulanmaması yönünde  karar alınmıştır. Yenileme eğitimlerinin ise belirlenen LPG eğitimleriyle aynı koşullarda ayrıca açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 152

Mart ayının ilk haftasında LPG eğitici eğitiminin açılması yönündeki 147 Nolu kararımıza ek olarak; eğitime katılacak üyelerimizde aşağıdaki kriterlerin aranmasına karar verilmiştir.

-Oda üyesi olmak

-Cari yıl dahil aidat borcu bulunmamak, 10 yıllık belge sahibi olmak ve en az 3 yıl fiilen sorumlu müdürlük yapmış olmak,

Eğitim kontenjanı ve katılımcı talepleri Oda Yönetim kurulu tarafından coğrafi dağılıma göre değerlendirilecektir.

Duyurunun şube ve temsilciliklerimize yapılmasına karar verilmiştir.

Karar: 153

Atıksu Arıtma Tesisi Sorumlusu Eğitimleri ile ilgili olarak Odamızın tüm organlarının aşağıdaki hedefler ve yöntemlerle özgün mücadeleye dahil olmasına, yapılacak işlerde bütün birimlerin desteklemesini, sosyal medya Ve Yazılı Basında Duyurularımızın Yaygınlaştırılması İçin Fon Ayrılmasına, İmza kampanyası başlatılmasına karar verilmiştir.

Üyelerimize, bireysel itirazlarının ilgili kurumlara iletmeleri için çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

-Basın açıklamaları: Her birimin kendi yerelinde basın açıklamaları gerçekleştirmesi

- Konu hakkında duyuruların yapılması,

(Belediyeler, OSB ler, DSİ, ÇŞB, il müdürlükleri, Orman Su işleri bakanlığı, İller bankası, Üniversiteler, YÖK, Sanayi ve Ticaret Odaları, Çevre komisyonu üyeleri, Meclisteki partilerin MYK üyeleri)

-TMMOB ve TMMOB bağlı odalarına çağrı yapılması

-İmza kampanyası başlatılması,

-Akademisyenlerle toplantı düzenlenmesi

Bireysel itiraz dilekçeleri gönderilmesi

Karar: 154

 14. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi sekreterya görevinin İstanbul  Şubemize verilmesine,

14. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresinin organizasyonu, duyurulması ve Odamız birimleri ile koordinasyonu konularında Birimlerimiz arasında ve diğer Kurum ve Kuruluşlar arasında yazışma yetkisi ve  sponsorluk sözleşmelerine Oda Yönetim Kurulu adına imza atma yetkisinin  İstanbul Şubemize  verilmesine,

Birimlerimizden; 14. ÇMO Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi  Düzenleme Kurulu’nda  yer alacak bir temsilcinin belirlenerek Oda Genel Merkezine iletilmesinin talep edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 155

Onur kurulumuza iletilen ............ dosyasının zaman aşımına uğramış olması sebebiyle Oda hukuk müşaviri Av. Hülya YILDIRIM’dan alınan yazılı görüşün Oda Onur kurulumuza iletilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 156

29.01.2021 tarih ve 2021.ÇMO.İST.0016 sayılı yazılı yazı ile İstanbul Şubemiz tarafından ; Odamız tarafından;  Çevresel Etki Değerlendirmesi hususunda bir Çalıştay düzenlenmesi ve yönetmelik kapsamında güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, ÇED raporlarının yargıya taşınması sürecinin değerlendirilmesi, muafiyet kapsamının değerlendirilmesi vb. konularında bugüne kadar yapılan çalışmaların yetersizliği değerlendirilerek Odamız tarafından ÇED Çalıştayı gerçekleştirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulması ve sekreterya görevinin İstanbul Şubemize verilmesi talep edilmektedir.

12 Şubat 2021 tarihinde Oda Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Şubemizin talebi değerlendirilerek; uygun görülmüş, ÇED Çalıştayının gerçekleştirilmesi için İstanbul Şubemiz tarafından taslak program ve takvim belirlenerek Oda Genel Merkezimize iletilmesi, Çalışma grubu oluşturulması amacıyla Birimlerimizle yatay yazışma yetkisinin verilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 157

24 Kasım 2020 tarih ve  1716 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin 9951 sicil numaralı üyemiz Ömür YAŞAYAN olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 158

24 Kasım 2020 tarih ve  1720 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin  13970 sicil numaralı üyemiz Işıl ARSLAN ÇELEBİ olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 159

24 Kasım 2020 tarih ve  1725 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcilerimizin   4269 sicil numaralı üyemiz Raşit Fırat DENİZ ve 4115 sicil numaralı üyemiz Ahmet KIRMIZI olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 160

24 Kasım 2020 tarih ve  1726 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin  12662 sicil numaralı üyemiz Sedat DUREL olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 161

24 Kasım 2020 tarih ve  1727 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcilerimizin  43 sicil numaralı üyemiz Mehmet Hanifi BAYATLIER ve 221 sicil numaralı üyemiz Sadık OKUTUCU olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 162

24 Kasım 2020 tarih ve  1729 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Mesleki Denetim Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Mesleki Denetim  Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcilerimizin  7481 sicil numaralı üyemiz İlden KİBAR ve 108 sicil numaralı üyemiz Mehmet Faruk İŞGENÇ  olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 163

24 Kasım 2020 tarih ve  1731 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Mevzuat İzleme Komisyonu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Mevzuat İzleme Komisyonunda yer alacak Oda temsilcimizin  3702 sicil numaralı üyemiz Özge ERGEN GÜVENÇ olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 164

24 Kasım 2020 tarih ve  1733 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin  1301 sicil numaralı üyemiz Prof. Dr. Örgen UĞURLU olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 165

24 Kasım 2020 tarih ve  1736 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Büyük- Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB  Büyük- Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubunda yer alacak  Oda temsilcimizin  9350 sicil numaralı üyemiz Cevahir Efe AKÇELİK olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 166

24 Kasım 2020 tarih ve  1736 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Türkiye Varlık Fonu  Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Türkiye Varlık Fonu Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin 26 sicil numaralı üyemiz Selim BAYER  olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 167

24 Kasım 2020 tarih ve  1738 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB  Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcilerimizin  1216 sicil numaralı üyemiz Doğan YILDIRIM ve 13970 sicil numaralı üyemiz Işıl ARSLAN ÇELEBİ olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

Karar: 168

24 Kasım 2020 tarih ve  1739 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB   Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin  820 sicil numaralı üyemiz Hakan DULKADİROĞLU olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 169

24 Kasım 2020 tarih ve  1741 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB   Biyosidal Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Biyosidal Çalışma Grubunda alacak Oda temsilcimizin  13970 sicil numaralı üyemiz Işıl ARSLAN ÇELEBİ olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

Karar: 170

24 Kasım 2020 tarih ve  1735 sayılı TMMOB yazısı ile;  TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 13 Kasım 2020 tarihli toplantısında kabul edilen TMMOB Çalışma Programı (45.Dönem Devamı) kapsamında TMMOB   Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalışma Grubu oluşturulacağı ve Odamız temsilcilerinin belirlenerek Birliğimize bildirilmesi talebi değerlendirilerek Odamız adına TMMOB Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalışma Grubunda yer alacak Oda temsilcimizin  5200 sicil numaralı üyemiz Ali İhsan ŞEN olarak belirlenmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.

 

 

18.02.2021 00:00
Okunma Sayısı: 557