TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
12 Ocak 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 12 Ocak 2022

Toplantı Sayısı   : 54

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Ahmet Avni ATAYOL, İlden KİBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 422

Merkezi sistemde bir bütünlük sağlamak ve işlemleri tek merkezden yürütmek amacıyla önceki yıllarda ayrı ayrı açılan; İzmir, İstanbul, Mersin, Ankara Şubelerimizin SGK işyeri numaralarının iptal ettirilerek mevzuatımıza uygun şekilde Ankara- Merkez işyeri SGK numarasında toplanması için gerekli çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 423

12-13 Şubat 2022 tarihlerinde ISO9001:2015 Kalite Geliştirme Yönetim Sistemi eğitimi için tüm çalışanlarımızın Ankara`ya çağırılmasına, iç tetkikçi eğitiminin ise 19 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine  oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 424

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu ve seçimlerinin; çoğunluklu olarak  19-20 Mart 2022 tarihlerinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 425

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunularak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü‘nün 03.06.2021 tarih ve 615340 sayılı Denetim Tutanağını Tutan Kamu Görevlileri ve ilgisi tespit edilecek diğer tüm kamu görevlileri hakkında; Çevrenin Kasten Kirletilmesi (TCK Mad. 182) ve  Görevi Kötüye Kullanma (TCK Mad. 257) maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 426

...... sicil numaralı üyemiz ......  tarafından iletilen 22.10.2021 tarihli dilekçesi ve ekleri incelenerek üyemizin yaşadığı sağlık sorunları  nedeniyle;  TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Üye Kayıt Ve Aidat Ödentileri başlıklı 2. Maddesi kapsamında değerlendirilerek aidat yükümlülüğünden muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

03.03.2022 00:00
Okunma Sayısı: 227