TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
11 Mart 2022 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 11 Mart 2022

Toplantı Sayısı   : 61

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN,  Ahmet Avni ATAYOL, İlden KBAR, Doğan YILDIRIM, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 461

1 Mart 2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı TMMOB tarafından açılan davaya müdahil olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 462

5 Mart 2022 tarih ve 31769 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe karşı dava açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 463

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası çalışanlarının ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan olumsuz olarak etkilenmelerinin önüne geçebilmek adına maaşlarına 2022 Ocak ayı itibariyle 2400 TL seyyanen zam yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 464

Odamız Genel Merkez arşiv yeri için iş yeri poliçesi yapılması için alınan üç teklif değerlendirilerek AXA sigorta A.Ş ile  sözleşmenin gerçekleştirilmesine, sigorta bedeli olarak 488 TL  ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 465

İzmir Şubemiz çalışanı Ayşegül GÜDER‘in istifası üzerine İzmir Şubemizde görevlendirilmek üzere teknik personel Ömriye BUDAKLI‘nın işe giriş işlemlerinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 466

15. Dönem Çalışma Raporu`nun basımı için alınan teklifler değerlendirilerek en uygun teklifi veren OnAda Tanıtım ile anlaşma yapılarak 500 adet basımın yapılmasına, dağıtım esnasında kullanılmak üzere bez çanta yaptırılmasına  oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 467

Oda Genel Kurulumuz akşam yemeği için alınan teklifler değerlendirilerek en uygun teklifi veren Alba Otel ile anlaşma yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar: 468

Gerçekleştirilecek olan 16. Olağan Genel Kurulumuzun organizasyonu hususunda Odamızın idari ve mali yapısı göz önünde bulundurularak aşağıdaki genelge hükümlerinin karar altına alınmasına ve Birimlerimize iletilmesine karar verilmiştir.

ODA GENEL KURULU ORGANİZASYONU HAKKINDA

(2022- 1)

 GENELGE

Amaç:

Odamızın Genel Kurul sürecinde Delegelerin Genel Kurula katılımları sırasında gerçekleşecek gider bütçesinin kontrol altına alınması amacıyla hazırlanmıştır.

Organizasyona dair hususlar:

 

1.      Oda Genel Kuruluna katılım için delege sayısı doğrultusunda otobüs bileti hesaplanarak uygunluğunun maddi açıdan değerlendirilmesi akabinde otobüs kiralanmalıdır. Pandemi süreci nedeniyle İki kişilik koltukta tek kişi olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Otobüs firmalarından 3 teklif alınarak mali raporla birlikte Oda Genel Merkezine iletilmelidir. Faturaların ekine delege isim listesi eklenmelidir.

 

2.       Genel Kurula ulaşım amacıyla özel araç ile gelinmesi durumunda; özel araçta en az üç delege    seyahat edecek şekilde organizasyon sağlanmalıdır.  Delegelerimizin ulaşım giderlerini belgelemeleri, bağlı bulundukları birimimize akaryakıt faturası vb. ibrazı ile birlikte iletmeleri halinde ödeme gerçekleştirilecektir. 

 

3.      Ulaşım için uçak tercih edilmesi durumunda delegelerimizin ulaşım giderlerini belgelemeleri, bağlı bulundukları birimimize bilet vb. ibrazı ile birlikte iletmeleri halinde ödeme gerçekleştirilecektir.

 

4.      26 Mart 2022 günü Odamız Genel Kurulu sırasında delegelerimize öğlen ve akşam yemeği verilecektir.

 

5.      Genel Kurula katılacak delegelerimizin konaklaması ile ilgili düzenlemelerin yapılması Oda Yönetim Kurulumuzun sorumluluğunda olup gerekli otel rezervasyonları yapılmıştır. Organizasyonda aksaklık yaşanmaması için konaklama talep eden delegelerimize ilişkin bilgi akışının Birimlerimiz tarafından zamanında yapılması gerekmektedir.

  

Karar: 469

Odamızın 16. Dönem Olağan Genel Kurul` unda komisyonlarımıza iletilmek üzere Divan Başkanlığına sunulacak olan önergelerin Genel Kurul öncesinde Oda Genel Merkezimize iletilmesinin verimliliği arttıracağı uygun görülerek, Birimlerimiz tarafından Divan Başkanlığı`na sunulması planlanan önergelerin 21 Mart 2022 tarihine kadar Oda Genel Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar: 470

Odamız İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında İSG katibi-işveren vekili olarak Tülay KOÇ` un görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

18.04.2022 00:00
Okunma Sayısı: 226