TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
11 Ağustos 2021 tarihli OYK toplantı kararları

 

Toplantı Tarihi   : 11 Ağustos 2021

Toplantı Sayısı   : 34

Toplantı Başkanı: Ahmet Dursun KAHRAMAN

Toplantı Katılımcıları: Kenan DOĞAN, Ahmet Avni ATAYOL, Özge ERGEN GÜVENÇ, Ahmet KIRMIZI

Karar: 321

Adana Şubemiz tarafından iletilen yazı ile Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu` na gözlemci vasfı ile 11290 sicil no`lu üyemiz Mustafa DEMİRCİLER` in eklenmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 322

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu`nda Gaziantep Bölge Temsilciliğimizin Şube olmasına dair alınan karar gereği Gaziantep Bölge Temsilciliğimizin kapatılarak Şube kuruluşu ile ilgili işlemlerin başlatılmasına;

Şube kuruluş çalışmalarını gerçekleştirmek, 1. Olağan Şube Genel Kurulu süreci ile ilgili olarak il/ilçe seçim kurulu nezdinde gerekli işlemler dahil tüm işlemleri yürütmek ve Genel Kurulu gerçekleştirmek üzere; kapatılan Temsilcilik Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf ACAR (1498) , Mehmet BOZKURT (3065), Dede DEMİR (3066), Mehmet Fuat KILIÇ (3297), Meltem NEYAL (3382), Mehmet Fahri KAV (5382) ve Olgaç SÜRMELİHİNDİ (10005) ‘nin Şube Geçici Yönetim Kurulu üyeleri olarak görevlendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 323

30.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 15. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu toplantısında Birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen plaket törenlerinin standartlaştırılması görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.

"Her yıl plaket töreni yapılması, üyelere Plaket verilmesinde cari yıl dahil 3 yıl ve altında aidat ödentisinin kriter olarak aranması ve 10 ve katlarına plaketlerin verilmesi"

Oda Danışma Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda üye listelerinin belirlenmesi ve  Birimlerimiz tarafından üyelerimize tören esnasında takdim edilen plaketlerinde standart hale getirilmesi görüşülerek örnek  plaket iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 324

İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde;  Kanal İstanbul Projesi (Kıyı yapıları [yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezler] denizden alan kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri dahil) adı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından açılan projede ...... tarafından  ÇED raporu hazırlanmıştır.  ÇED raporunda Çevre Mühendisi olarak;  ....... sicil numaralı üyemiz ...... ve ....... sicil numaralı üyemiz ........`nın, rapor koordinatörleri olarak; ...... sicil numaralı üyemiz ........, .......sicil numaralı üyemiz ....... ve ....... sicil numaralı üyemiz .........` nın imzaları bulunmaktadır.

TMMOB Ana Yönetmeliği 90. Maddesi  ile meslekle ilgili işlerde zarara yol açan meslektaşlarımız hakkındaki süreç belirtilmiştir. Yukarıda isim ve sicil numaraları bulunan üyelerimizin gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle vermiş oldukları zararlara ilişkin soruşturma başlatılmasına, soruşturmacı olarak Selahattin BEYAZ, Hülya YILDIZ, Songül ÖZTÜRK isimli üyelerimizin atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Karar: 325

Odamız faaliyetleri kapsamında değerlendirildiğinde; gerçekleşen ve planlanan projelerin çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi , olumsuz yöndeki etkilerin belirlenerek  önlemler alınarak çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi, projelerin uygulanması aşamasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların bütününü kapsayan ÇED süreçlerinin takip edilerek değerlendirilmesinin önemi değerlendirilerek ;

Birimlerimiz tarafından etkinlik alanları kapsamında güncel ÇED süreçlerinin incelenerek tespitlerin yapılması, yapılan değerlendirmeler neticesinde  rapor halinde Oda Merkezimize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 326

9-10-11 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek olan 14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi`nin hizmetlerinin tertip ve organize edilmesi için Galaksi Turizm ve Organizasyon Anonim Şirketi firması ile protokol imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar: 327

Aşağıda sicil numaraları isimleri belirtilen üyelerimizin istifa talepleri değerlendirilerek gerekli koşulları yerine getirdikleri görülmüş, onay verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4284 sicil numaralı üyemiz Hatice CAN

10540 sicil numaralı üyemiz Fatih YILMAZ

10992 sicil numaralı üyemiz Aslıhan Eda ARISOY

4669 sicil numaralı üyemiz Musa ÇETİN

3284 sicil numaralı üyemiz İlkem BAHÇEÇİ

3805 sicil numaralı üyemiz Kıvılcım ÖCAL

10535 sicil numaralı üyemiz Kemal KOLAYCA

1947 sicil numaralı üyemiz Burcu DİNÇER KARADAYI

9549 sicil numaralı üyemiz Çağlar ÖZDEMİR

6660 sicil numaralı üyemiz Fulya AKYÜZ ERCAN

12163 sicil numaralı üyemiz Hüseyin SAĞLAM

1325 sicil numaralı üyemiz Emel ASLAN,

10310 sicil numaralı üyemiz Merve BABACAN

13292 sicil numaralı üyemiz Deniz KAMAY TUNA

6603 sicil numaralı üyemiz Aslı GÜLEÇ

14918 sicil numaralı üyemiz Betül ŞAFAK

8669 sicil numaralı üyemiz Binali KARA

12909 sicil numaralı üyemiz Mahmut GÜNEŞ

7490 sicil numaralı üyemiz Özlem OKTAYGİL

1832 sicil numaralı üyemiz Emrah ODABAŞI

5615 sicil numaralı üyemiz Emine BAŞARAN TAMER,

8930 sicil numaralı üyemiz Caner ERTEKİN

5613 sicil numaralı üyemiz Mert İNCİ

469 sicil numaralı üyemiz İlksel CİNEL

9799 sicil numaralı üyemiz Meral ÖZALP

2334 sicil numaralı üyemiz Selçuk KARAMAN

8361 sicil numaralı üyemiz Sedat SEDALİ

7747 sicil numaralı üyemiz Doğan TOĞUZ

13997 sicil numaralı üyemiz Buse KARAKAŞ,

12987 sicil numaralı üyemiz Kenan BOZDEMİR

14113 sicil numaralı üyemiz Ayşegül BALKAN

14300 sicil numaralı üyemiz Muhsin ASLAN

10043 sicil numaralı üyemiz Aslı BÜYÜKDENİZ

13823 sicil numaralı üyemiz Mahmut ERDOĞAN

11756 sicil numaralı üyemiz Uğurhan BİLİCİ

13941 sicil numaralı üyemiz Yiğit Mert ILGAZ

14998 sicil numaralı üyemiz Kübra Nur BATIR

11272 sicil numaralı üyemiz Mustafa ZEREY

8236 sicil numaralı üyemiz Özge GÖKDEN

17.11.2021 00:00
Okunma Sayısı: 399